Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку житлового фонду України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-97-108

Ключові слова:

організаційно-економічний механізм; житловий фонд; житлово-комуна- льне господарство; інфраструктурний потенціал; фінансові відносини; фінансове забезпечення; державно-приватне партнерство; національна економіка

Анотація

У статті здійснено узагальнення новітніх викликів до управління житловим фондом країни в умовах глобальних викликів, спровокованих воєнною агресією російської федерації. Із цією метою досліджено зміст категорії «організаційно-економічний механізм», виокремлено частину
наявних наукових підходів до розгляду її сутності. На основі аналізу окремих підходів до її трактування запропоновано авторське визначення категорії «організаційно-економічний механізм розвитку житлового фонду», що дозволило виокремити її специфічні ознаки та роль у життєзабезпеченні суспільства, гарантуванні національної безпеки країни. З метою удосконалення наявного організаційно-економічного механізму розвитку житлового фонду запропоновано авторську систему його основоположних принципів, які було покладено в основу новітньої
архітектури його побудови. Запропоновано авторський підхід до побудови алгоритму реалізації організаційно-економічного механізму розвитку житлового фонду спрямованого на забезпечення системності та безперебійності його функціонування.

Біографії авторів

Максим Забаштанський, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, директор ННІ бізнесу, природокористування і туризму

Юрій Євтушенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Волинський Г. Про деякі напрями реформування житлово-комунального господарства / Г. Волинський // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 78-84.

Герасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм функціонування житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, К. О. Витрищук // Економічний форум. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2011_4/35.pdf.

Драган І. О. Модернізація житлово-комунального господарства в Україні: теорія, методологія, практика державного управління : [монографія]. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 401 с.

Забаштанський М. М. Концесійні відносин: фінансові детермінанти розвитку в Україні : [монографія]. – К. : Кондор-видавництво, 2016. – 382 с.

Лега Ю. Г. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки / Ю. Г. Лега, Т. М. Качала, Н. Ф. Чечетова. – Черкаси, 2003. – 219 с.

Лучкина Л. Жилищный сектор в постсоциалистических странах Европы / Л. Лучкина // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 3. – С. 89-95.

Організаційно-економічний механізм управління процесами енергозабезпечення діяльності підприємств з використанням нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії / Д. Ільницький, У. Палійчук, Р. Псюк, М. Мельницький // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління у нафтовій і газовій промисловості. – 2017. – № 2 (16). – С. 52-58.

Соколова А. А. Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні / А. А. Соколова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 9. – С. 88-96.

Черевко Х. Л. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління діяльністю страхових організацій / Х. Л. Черевко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 739. – С. 57-65.

Шкарлет С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 208 с.

Ямпольская И. Организация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в европейских странах / И. Ямпольская // Теория и практика управления. 2005. № 5. С. 41–46.

Financial service markets of Eastern Europe: a compositional model / S. Shkarlet, M. Dubyna, V. Vovk, M. Noga // Economic Annals-XXI. – 2019. – № 176(3-4). – Рр. 26-37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА