Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору з урахуванням структурних змін для груп суспільних інтересів

Автор(и)

  • Вікторія Маргасова Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8582-2158
  • Наталія Вдовенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0849-057X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-109-120

Ключові слова:

інвестиційне забезпечення; розвиток; органічна продукція; структурні зміни; конкурентоспроможність; аквакультура; економічні ефекти; групи суспільних інтересів; рибне господарство; аграрний сектор; виробнича діяльність; розвиток

Анотація

У статті доведено, що на інвестиційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору безпосередньо впливають як структурні зміни, так і заходи формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки. Запропоновано базові складові інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузей аграрного сектору економіки, зокрема й органічної аквакультури. Адаптовано індикатори економічної ефективності.
Обґрунтовано, що ці показники доцільно застосовувати до різних секторів національної економіки, оскільки вони знаходяться в системі загальних економічних категорій та придатні для адаптації при здійсненні підприємницької і господарської діяльності та груп суспільних інтересів.

Біографії авторів

Вікторія Маргасова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Наталія Вдовенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки

Посилання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 // Офіційний вісник України. – 2019. – № 79. – С. 7.

Назаркевич І. Б. Еволюція структурних трансформацій в світовій економіці: досвід для України / І. Б. Назаркевич, О. В. Кривень, А. М. Ревко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 1 (17). – С. 33–40.

Глубіш Л. Я. Система цінностей як базис формування економічних інтересів стейкхолдерів як вектор економічних ефектів від їх реалізації / Л. Я. Глубіш // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. № 9. – С. 171–175.

Кирилов Ю. Є. Інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 13–18. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.13.

Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи : монографія / І. Б. Назаркевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 356 с.

Грановська В. Г. Організаційні трансформації в аграрному секторі економіки України / В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 63–74.

Vdovenko N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards / N. M. Vdovenko, N. M. Korobova // Wspolraca Europejska. – 2015. – № 3 (3), Vol. 3. – C. 68–80.

Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. Еволюція теоретичних концепцій щодо забезпечення конкурентоспроможності галузей національної економіки / Н. М. Вдовенко, С. С. Шепелєв // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Т. 22, вип. 11 (64). – С. 49–54.

Єрмаков О. Ю. Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України / О. Ю. Єрмаков, І. М. Новак // Економіка АПК. – 2017. – № 8. – С. 48.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

Вдовенко Н. М. Особливості структурних змін в економіці України / Н. М. Вдовенко, К. В. Наконечна // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 56–61.

Бутенко А. І. Ключові аспекти інвестиційного забезпечення підприємства / А. І. Бутенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 1 (6). – С. 101–106.

Вдовенко Н. М. Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу / Н. М. Вдовенко // ScienceRise. – 2015. – № 5/3 (10). – С. 39–44.

Демчук Н. І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н. І. Демчук, М. С. Кисельова // Агросвіт. – 2016. – № 24. – С. 21–26.

Коваленко О. Інноваційно-інвестиційне забезпечення технічної модернізації як основа зростання конкурентоспроможності харчової промисловості / О. Коваленко, Н. Коткова // Продовольчі ресурси. – 2020. – № 8 (14). – С. 230–240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА