Вплив воєнного стану на формування та реалізацію житлової політики України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-121-131

Ключові слова:

житлова політика; житло; воєнний стан; внутрішньо переміщені особи; військовослужбовці; відновлення; реконструкція

Анотація

У статті досліджено особливості формування та реалізації житлової політики України під час воєнного стану. Досліджено вплив воєнного стану на житлову політику та запропоновано шляхи удосконалення інституційних механізмів житлової політики України. Розглянуто основні вектори розвитку житлової політики України в умовах війни та в повоєнний період.
Проаналізовано пріоритетні напрями удосконалення житлової політики України, спрямовані на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло під час воєнних дій, військовослужбовців, малозабезпечених громадян тощо. Обстоюється позиція, що політику відно-
влення житлового фонду України можна трактувати як комплекс різноманітних заходів у різних сферах діяльності країни, які спрямовані на відбудову зруйнованого та реконструкцію пошкодженого житла, налагодження будівництва відповідно до кращих світових стандартів з
рахуванням вимог щодо енергоефективності та урбаністики, а також із застосуванням інноваційних підходів і новітніх технологій.

Біографія автора

Андрій Роговий, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму

Посилання

Марценко Н. Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві [Електронний ресурс] / Н. Марценко // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 4(16). – С. 121–125. – Режим доступу: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/559.

Osiichuk M. Conflict and well-being of civilians: the case of the Russian-Ukrainian hybrid war / M. Osiichuk, O. Shepotylo // Econ. Syst. – 2020. – Vol. 44(1). – Article 100736. – DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.ecosys.2019.100736.

Trojanek R. Short-run impact of the Ukrainian refugee crisis on the housing market in Poland / R. Trojanek, M. Gluszak // Finance Research Letters. – 2022. – Vol. 50. – Article 103236.

Wind B. The war-time urban development of Damascus: how the geography- and political economy of warfare affects housing patterns / B. Wind, B. Ibrahim // Habitat Int. – 2020. – Vol. 96. – Article 102109. – DOI: 10.1016/j.habitatint.2019.102109.

Reut A. G. Zhytlova problema v Ukraini na tli viiny 2022 roku / A. G. Reut, Yu. L. Kohatko // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2022. – Vol. 3(49). – Рр. 123-144. –

DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.03.123.

Ткачук А. Про відновлення та регіональний розвиток після війни [Електронний ресурс] / А. Ткачук, Ю. Третяк. – 16.04.2022. – Режим доступу: https://www.csi.org.ua/news/pro-vidnovlennya-ta-regionalnyj-rozvytok-pislya-vijny.

Пільгові кредити на житло для ВПО стануть ще доступнішими, – рішення Уряду [Електронний ресурс]. – 01.11.2022. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/pilgovi-krediti-na-zhitlo-dlya-vpo-stanut-shche-dostupnishimi-rishennya-uryadu.

Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text.

Когатько Ю. Л. Соціальна підтримка у вирішенні житлового питання: міжнародний досвід, ситуація в Україні / Ю. Л. Когатько, А. Г. Реут // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 45. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-37.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3045.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення цінової стабільності у період дії воєнного стану 7239 від 31.03.2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39326.

Про деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2022-%D0%BF#Text.

Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/7_rozd.pdf.

Данилишин Б. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни [Електронний ресурс] / Данилишин Б. // Економічна правда. – 2022. – 20 березня. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/.

Ковтун О. А. Організаційні механізми відновлення житлового фонду України у поствоєнний період [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15–28 квітня 2022 р. – К., 2022. – С. 38-41. – Режим доступу:

https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86%D0%86.pdf.

Дорошенко Ю. О. Передумови реновації застарілого житлового фонду в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Дорошенко, А. В. Мережко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 20. – С. 51-67. – DOI: 10.18372/2415-8151.20.15050.

Зелене повоєнне відновлення України: візія та моделі. Аналітична записка. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2022) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/08/green_recovery.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА