Використання альтернативних джерел енергії в ЄС: можливості та перспективи для України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-132-143

Ключові слова:

альтернативна енергетика; екологічне оподаткування; альтернативні джерела енергії; фінансовий механізм; відновлювальна енергія; енергоресурси; Європейський зе- лений курс; міжнародне співробітництво

Анотація

Світові економічні кризи, нафтогазові війни й постійна боротьба за природні ресурси змушують людство дивитися на навколишній світ через призму меркантильних інтересів, завдаючи шкоди природі. Аналізуючи такі тенденції, частина суспільства дедалі більше зосереджує увагу на альте
рнативних джерелах енергії. Мета статті – аналіз сучасних тенденцій використання альтернативних джерел енергії в країнах ЄС та визначення можливостей їх застосування в Україні. З методів дослідження в роботі використано такі: аналіз, абстрактно-логічний, узагальнення, порівняння,
економіко-статистичний та графічний. Розглянуто основні переваги й недоліки застосування альтернативних джерел енергії та механізми їх стимулювання. Проаналізовано тенденції виробництва відновлювальної енергії в країнах ЄС та Україні. Визначено основні напрями співпраці ЄС та України у сфері альтернативної енергетики. Установлено напрями стимулювання альтернативного виробництва в Україні. Визначено податкові важелі впливу на зменшення емісії двоокису вуглецю та впровадження практики використання відновлювальних джерел енергії.

Біографія автора

Іван Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Григор’єва Х. Державне стимулювання альтернативної енергетики : порівняльно-правовий аналіз / Х. Григор’єва // Юридичний вісник. – 2021. – № 2021/4. – С. 109–117. DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.2223.

Європейська агенція довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/en.

Платонова Є. С. Стимулювання розвитку альтернативної енергетики за законодавством Європейського союзу / Є. С. Платонова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 1. – С. 137–142. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/32.

Сівовка Ю. Як війна в Україні пришвидшує перехід ЄС на відновлювальні джерела енергії [Електронний ресурс] / Ю. Сівовка, А. Борисенко. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/yak-viyna-v-ukrayiniprishvidshue-perehid-es-na-vidnovlyuvalni-dzherela-energiyi.html.

Які бувають альтернативні джерела енергії для дому? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://e-dim.com.ua/yaki-buvayut-alternatyvni-dzherela-energiyi-dlya-domu/.

A clean energy transition [Electronic resource]. – Accessed mode: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-greendeal/

energy-and-green-deal_en.

Electricity Market Report 2022. [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-july-2022.

Jones D. European Electricity Review 2022 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/.

Renewable energy statistics 2022 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Energy-Statistics-2022.

Renewable energy targets. URL: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewableenergy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-targets_en.

Ritchie H. Renewable Energy [Electronic resource] / H. Ritchie, M. Roser, P. Rosado. – Accessed mode: https://ourworldindata.org/energy.

Selin N. E. Renewable energy [Electronic resource] / N. E. Selin. – Accessed mode: https://www.britannica.com/science/renewable-energy.

Vollebergh H. Environmental taxes and Green Growth / H. Vollebergh. – The Hague : PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012. – 45 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА