Механізм забезпечення інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору на засадах маркетингу

Автор(и)

  • Олександр Луцій Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-5235-9655
  • Валерій Бондаренко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6182-6760

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-144-155

Ключові слова:

інновація; інноваційна діяльність; забезпечення; маркетинг; механізм; підприємство аграрного сектору

Анотація

У статті проаналізовано умови та складові забезпечення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору на засадах маркетингу, визначено перелік проблем, що перешкоджають впровадженню інновацій в аграрному секторі та розроблено заходи на покращення стану
інноваційного розвитку аграрних підприємств. У статті доведено, що на сьогодні інноваційна діяльність підприємств аграрного сектору не може бути успішною без систематичного проведення маркетингових досліджень, чіткої та ефективної системи надходження та обробки інформації щодо маркетингового середовища. Виявлено основні причини неефективних рішень у процесі планування інноваційної діяльності на підприємствах аграрного сектору. Розроблено механізм забезпечення системи управління інноваційною діяльністю підприємств та модель планування інноваційної діяльності на засадах маркетингу.

Біографії авторів

Олександр Луцій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Валерій Бондаренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Посилання

Єрмаков О. Ю. Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / О. Ю. Єрмаков, Є. Ю. Гнатенко, В. В. Нагорний. – К. : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 183 с.

Formation of market-oriented enterprises’ management system in the direction of intensification of innovative processes / О. Zghurska, T. Somkina, O. Romashchenko, O. Korchynska // Journal of Hygienic Engineering and Design (Food Production and Processing). – 2021. – Vol. 35. – Pp. 129-138.

Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19 / О. М. Ложачевська, Н. М. Вдовенко, С. С. Родченко, В. В. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 1 (248). – С. 53-60.

Globalization impacts on the structure of ukraine's economy: Innovations challenges for management in digitalization, social and economic transformations / O. Bilovodska, N. Mykhalchyshyn, S. Komarynets, L. Seniv, V. Humeniuk, I. Kantsir // Journal of Information Technology Management. – 2021. – T. 13. – Р. 20-34.

Зоргач А. М. Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств / А. М. Зоргач // Економіка АПК. – 2015. – № 8. – С. 65–72.

Костецький Я. І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика : монографія / Я. І. Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 356 с.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.

Скрипник В. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / В. В. Скрипник // Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». – 2021. – № 20. – С. 19-24.

Ларіна Я. С. Інноваційні стратегії розвитку підприємств аграрного сектора економіки України / Я. С. Ларіна // Економічні інновації. – 2015. – Вип. 60(1). – С. 260-269.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р.

Федорченко А. В. Бенчмаркінг / А. В. Федорченко, Я. С. Ларіна, Ю. Б. Ремезь. – Одеса : Олді-Плюс, 2022. – 470 с.

Навроцька Т. А. Дослідження стану функціонального забезпечення управління інноваційною діяльністю на підприємствах авіабудування / Т. А. Навроцька // Молодий вчений. – 2015. – № 8 (23),ч. 1. – С. 76-80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА