Управлінський механізм розвитку системи економічної безпеки на промислових підприємствах в умовах конкурентної парадигми

Автор(и)

  • Тетяна Ткаченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2424-6123

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-156-163

Ключові слова:

економічна безпека; система; управління; конкурентна парадигма; розвиток підприємства

Анотація

У статті досліджено засади управління системою економічної безпеки промислових підприємств в умовах дії конкурентної парадигми. Обґрунтовано, що система економічної безпеки підприємства дає можливість розробляти та впроваджувати необхідні стратегії розвитку
підприємства, нівелювати вплив внутрішніх та зовнішніх загроз, підтримувати та нарощувати рівень конкурентоспроможності на ринку. Доведено, що управління системою економічної безпеки в умовах конкурентної парадигми виступає частиною управління промисловим підприємством та спрямовується на цілі економічної безпеки, що орієнтується на своєчасне виявлення, запобігання, протидію та убезпечення від внутрішніх та зовнішніх загроз. Управління системою економічної безпеки промислового підприємства спрямовується на сприяння стійкого економічного розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, формування та нарощення його фінансового, кадрового, інтелектуальнонноваційного, виробничого та інших потенціалів, та одночасно на створення системи захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз
розвитку. Управління економічною безпекою промислового підприємства в умовах конкурентної парадигми передбачає управління, що ґрунтується на таких принципах, як ефективність, доцільність, координація, відповідальність, безперервність, законність, унікальність та адаптив-
ність. Управління економічною безпекою промислового підприємства в умовах конкурентної парадигми повинно бути спрямовано на вирішення таких завдань, як, по-перше, розроблення чіткої ієрархічності шляхів уникнення можливих загроз та мінімізації впливу їхнього негативного прояву на функціонування промислового підприємства; по-друге, запровадження та підвищення ролі інформаційно-аналітичної діяльності в роботі безпекових служб; по-третє, забезпечення конфіденційності та прозорості інформації щодо діяльності підприємства.

Біографія автора

Тетяна Ткаченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Ареф’єва О. В. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі : монографія / О. В. Ареф’єва. – К. : ФОП Маслаков, 2019. – 342 с.

Бобиль В. В. Економічний розвиток промислових підприємств в умовах фінансової нестабільності: європейський досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль, С. С. Дехтяр // Ефективна економіка. – 2021. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/5.pdf.

Бобиль В. В. Трансформація економічної безпеки промислових підприємств в умовах фінансової нестабільності [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль, С. С. Дехтяр // Ефективна економіка. – 2020. – Вип. 7. – Режим доступу: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.20.

Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств / О. В. Васильєв, В. І. Мейта // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Т. 14, № 2. – С. 138-145.

Вовк О. М. Управління розвитком системи економічної безпеки підприємства: теоретичне забезпечення / О. М. Вовк // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 6 (11). – С. 120-124.

Данченко О. Б. Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення / О. Б. Данченко, Ю. А. Поскрипко // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 6. – С. 111-116.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О. М. Ляшенко. – 2-ге вид., перероб. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.

Небова М. І. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / М. І. Небова, Ю. В. Міронова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 73 с.

Новик І. В. Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні / І. В. Новик // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 43. – С. 228-233.

Тульчинська С. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства / С. Тульчинська, О. Солосіч, В. Чорній // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – Вип. 9. – С. 54-58.

Тульчинська С. О. Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підприємств як фактору економічної безпеки / С. О. Тульчинська, О. С. Солосіч // Агросвіт. – 2019. – № 22. – С. 54-59.

Тульчинська С. О. Механізм оцінювання залучення інвестиційних ресурсів як засіб забезпечення економічної безпеки промислових підприємств : монографія / С. О. Тульчинська, Б. П. Чорній, С. В. Салоїд. – К,, 2018. – 170 с.

Хіміч О. В. Система управління економічною безпекою підприємства / О. В. Хіміч // Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. – 2020. – Т. 25. – Вип. 6 (85). – С. 176-180.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія / С. М. Шкарлет. – К., 2007. – 436 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА