Методичний підхід до управління економічною безпекою будівельного підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-175-186

Ключові слова:

будівельні підприємства; економічна безпека; управління; методичний під- хід; функціональна модель; інформаційне забезпечення; фінанси

Анотація

Стаття присвячена методичному підходу до управління економічною безпекою будівельного підприємства. Визначено, що система управління економічною безпекою будівельного підприємства – це система, яка базується на принципах, методах та інструментах розробки та реалізації управлінських рішень, які пов’язані із забезпеченням захисту економічних інтересів будівельного підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз з урахуванням особливостей діяльності будівельних підприємств. Виявлено, що динаміка кількості будівельних підприємств в Україні
за період 2016-2020 рр. має позитивну динаміку до зростання. Кількість будівельних підприємств у місті Києві за період 2016-2020 рр. зросла більш швидкими темпами. Визначено особливості функціонування будівельних підприємств, які потрібно враховувати при управлінні економічною
безпекою будівельного підприємства. Визначено, що Процес управління економічною безпекою будівельного підприємства базується на єдності та синтезі всіх управлінських процесів. Виділено такі функції управління економічною безпекою будівельного підприємства: планування, організація, мотивація, оцінка й контроль, регулювання, прогнозування. Запропоновано функціональну модель управління економічною безпекою будівельного підприємства. Розроблено етапи управління економічною безпекою будівельних підприємств. Запропоновано узагальнену схему процесу прийняття рішення про впровадження стратегії безпечного розвитку будівельного підприємства. Розроблено алгоритм оцінювання ефективності управління економічною безпекою будівельного підприємства. Запропоновано схема формування інформаційного забезпечення бази даних управління економічною безпекою будівельного підприємства. Розроблено узагальнену схему фінансування процесу забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства.

Біографія автора

Микола Руденко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант

Посилання

Дмитренко В. І. Система економічної безпеки підприємств будівельної галузі / В. І. Дмитренко // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 4(56). – С. 156-164.

Дмитренко В. І. Методичний підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки будівельних підприємств під впливом державного регулювання / В. І. Дмитренко // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 33 (366). – С. 37-42.

Вовк В. В. Формування системи економічної безпеки підприємства / В. В. Вовк // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 6 (11). – С. 125-129.

Дяченко К. С. Система економічної безпеки діяльності будівельних підприємств у розрізі функціональних складових / К. С. Дяченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2019. – № 22. – С. 45-69.

Богдан Н. М. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем

[Електронний ресурс] / Н. М. Богдан // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434.

Пархоменко Н. О. Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Пархоменко // Ефективна економіка. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877.

Андрієнко В. М. Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств / В. М. Андрієнко // Будівельне виробництво. – 2013. – № 55. – С. 14–22.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Лойко В. В. Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. В. Лойко, М. В. Руденко, В. С. Руденко // Ефективна економіка. – 2020. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8058.

Лойко В. В., Маляр С. А., Руденко М.В. Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) / В. В. Лойко, С. А. Маляр, М. В. Руденко // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 58–63.

Маляр С. А. Фінансово-економічні та правові аспекти впорядкування стягнення земельного податку для ОСББ та ЖБК / С. А. Маляр, В. В. Лойко // Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р. – К. : КУБГ, 2019. – C. 34-36.

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Аакер Д. ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

Мігус І. П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах / І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 10. – С. 213-219.

Shlykov V. V. Complex providing economic security of the enterprise. SPb : Aleteya, 2015. Р. 59.

Пархоменко Н. О. Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Пархоменко // Ефективна економіка. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА