Цифровий розвиток регіонів України: тренди довоєнного періоду та перспективи післявоєнного відновлення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-208-217

Ключові слова:

цифровізація; цифровий розвиток; цифрова економіка; регіональна економічна система; цифрові технології; інформаційні технології; регіон, післявоєнне відновлення економіки

Анотація

У статті досліджено засади цифрового розвитку регіонів України, розглянуто тренди регіональної цифрової трансформації довоєнного періоду, виклики війни та їхній вплив на цифровий розвиток регіонів, виявлено низку бар’єрів на шляху цифрового розвитку регіонів, а також
проаналізовано потенційні післявоєнні тренди цифрового розвитку регіонів. Ідентифіковано та тенденції цифровізації в довоєнний період, а також окреслено напрями повоєнного відновлення економіки регіонів України та роль цифрових інструментів у цих процесах. Окрему увагу приділено трансформації трендів диджитал-процесів та важливості впровадженню нових цифрових сервісів, зумовлених повномасштабним вторгненням. Визначено результативність та ефективність цифровізації регіональних економічних систем та надано прогнозну соціально-економічну
оцінку зазначених процесів.

Біографія автора

Наталія Іванова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри підприємництва і торгівлі

Посилання

Іртищева І. О. Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання / І. О. Іртищева, О. Ф. Сєнкевич // Регіональна економіка. – 2020. – № 1. – С. 14–21. – DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-2.

Червякова Т. Цифрова трансформація регіонів України: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Т. Червякова // Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., м. Харків, 31 жовтня 2020 р. – Х., 2020. – С. 199–201. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/343512373.pdf#page=199.

Давимука С. А. Цифрова трансформація регіонів України [Електронний ресурс] / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 110–121. – Режим доступу: http://re.gov.ua/re201804/re201804_110_DavymukaSA,FedulovaLI.pdf.

Popelo O. Regional economy in the conditions of decentralized governance / O. Popelo // Problems and prospects of economics and management. – 2020. – № 2 (22). – С .69-81.

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – К. : Вид-во “Заповіт”, 2020. – 274 с. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Дослідження: Повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення [Електронний ресурс] / Kyiv School of Economics. – Режим доступу: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/povoyenne-vidnovlennya-ukrayini-novi-rinki-ta-tsifrovi-rishennya/.

Цифровізація для відновлення України [Електронний ресурс] // OECD Policy responses: Ukraine tackling the policy challenges. – 2022. – 9 с. – Режим доступу:

https://uploadsssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/631986262b4bd804ce8d34b6_UA%20Digitalisation%20Recovery_UKR.pdf.

Цифровізація України: до, під час та після повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Українська правда. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/05/27/7348844.

Проєкти [Електронний ресурс] / Міністерство цифрової трансформації України. – Режим доступу: https://thedigital.gov.ua/projects.

Цифровізація – один з головних пріоритетів держстратегії регіонального розвитку [Електронний ресурс] / Асоціація міст України. – Режим доступу:

https://www.auc.org.ua/novyna/cyfrovizaciya-odyn-z-golovnyh-priorytetiv-derzhstrategiyiregionalnogo-rozvytku.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text.

Білик Ю. Потенціал цифрової трансформації у громадах України [Електронний ресурс] / Ю. Білик // VoxUkraine. – Режим доступу: https://voxukraine.org/potentsialtsyfrovoyi-transformatsiyi-u-gromadah-ukrayiny.

Час диджитальних змін: нова можливість для цифровізації українських громад [Електронний ресурс] // U-LEAD. – Режим доступу: https://u-lead.org.ua/news/121.

Цифрова трансформація в умовах війни [Електронний ресурс] / Донецька обласна державна адміністрація. – Режим доступу: https://dn.gov.ua/news/cifrovatransformaciya-v-umovah-vijni.

Як цифрова трансформація працює під час війни [Електронний ресурс] / Івано-Франківська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: https://www.if.gov.ua/news/yak-tsyfrova-transformatsiia-pratsiuie-pid-chas-viiny.

eGA розпочинає найбільший проєкт підтримки цифрової трансформації України [Електронний ресурс] // e-Governance Academy. – Режим доступу: https://ega.ee/uk/news/ega-rozpochinaye-najbilshij-proyekt-pidtrimki-tsifrovoyi-transformatsiyi-ukrayini.

Більше нових проектів та інновацій: акселераційна програма цифровізації громад від Мінцифри, Програми «U-LEAD з Європою» та SocialBoost [Електронний ресурс] // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої України. – Режим доступу:

https://www.kmu.gov.ua/news/bilshe-novykh-proektiv-ta-innovatsii-akseleratsiina-prohramatsyfrovizatsii-hromad-vid-mintsyfry-prohramy-u-lead-z-ievropoiu-ta-socialboost.

Комітет з питань цифрової трансформації інформує про підсумки роботи за 2022 рік та плани на 2023 рік [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Парламенту України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/231970.html.

Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування [Електронний ресурс] // Реанімаційний Пакет Реформ. – Режим доступу: https://rpr.org.ua/news/stan-tapotreby-biznesu-v-umovakh-viyny-rezultaty-opytuvannia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ