Організаційно-економічне забезпечення потенціалоформую- чого простору регіонів в умовах цифровізації

Автор(и)

  • Марта Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8791-9121
  • Світлана Тульчинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1409-3848

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-218-225

Ключові слова:

потенціалоформуючий простір; організаційно-економічне забезпечення; система управління; регіон; розвиток регіону; цифровізація

Анотація

У статті досліджено наукові засади трактування поняття «потенціалоформуючий простір» з позиції регіональної економіки. Визначено системні характеристики та закономірності системних трансформації потенціалоформуючого простору регіонів в умовах цифровізації, до
яких належать: динамічність розвитку технологій, безпекові виклики, збереження принципів сталого розвитку, глобалізація та відкритість світових ринків, відповідності міжнародним стандартам. Системне управління потенціалоформуючим простором базується на методологічних засадах і принципах результативної взаємодії елементів потенціалу регіону. В організаційному забезпеченні процесів управління потенціалоформуючим простором регіонів основними принципами є адаптивність та інноваційність. Доведено, що цифрові інструменти визначають
характеристики організаційного забезпечення системи управління потенціалоформуючого простору, а також впливають на просторові й часові витрати ресурсів при функціонуванні економічної системи регіону.

Біографії авторів

Марта Дергалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Світлана Тульчинська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Гришина Л. О. Оцінка економічного потенціалу регіону при формування стратегії його розвитку / Л. О. Гришина, Г. В. Єфімова, Н. В. Гришина // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 19. – С. 95–101.

Добрик Д. О. Структурні складові соціально-економічного потенціалу регіону / Д. О. Добрик // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 1. – С. 29–32.

Калініченко Л. Л. Механізм управління потенціалом соціально-економічного розвитку регіонів / Л. Л. Калініченко // Економічний вісник університету. – 2018. – Вип. 37(1). – С. 84–89.

Макаренко М. В. Економічний потенціал регіону як основа його розвитку / М. В. Макаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 3. – С. 13–18.

Попело О. В. Аналіз ресурсного потенціалу регіонів України / О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – Вип. 2(14). – С. 64–83.

Бутко М. П. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі : монографія / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Уляненко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 268 с.

Вовк О. М. Закономірності розвитку транспортних підприємств в умовах структурних зрушень регіонів / О. М. Вовк, А. М. Ковальчук, Ю. А. Долгополова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2020. – Вип. 3(77). – С. 99-104.

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети : монографія / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 512 с.

Медвідь В. Ю. Наукові парадигми сучасного регіонального розвитку / В. Ю. Медвідь // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 36–38.

Томарева-Патлахова В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ / В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. – 2013. – № 1. – С. 76–80.

Тульчинська С. О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг / С. О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 138–142.

Бавико О. Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору [Електронний ресурс] / О. Бавико // Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1255.

Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / М. І. Мельник ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 568 с.

Ткаченко О. О. Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання / О. О. Ткаченко // Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 48-56.

Тульчинський Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика : монографія / Р. В. Тульчинський. – Херсон : Вид-во «ПП Вишемирський В.С.», 2018. – 400 с.

Яскал І. В. Категорії «економічний простір» і «просторова економіка» в регіональних дослідженнях / І. В. Яскал // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 2 (13), том 1. – С. 48–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ