Функціонально-організаційна модель управління сталим розвитком територіальної громади

Автор(и)

  • Олеся Хохуляк Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0778-5501

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-233-244

Ключові слова:

територіальні громади; сталий розвиток; модель; управління; економіч- ний потенціал; інноваційна діяльність

Анотація

У статті окреслено основні умови взаємодії населення, суб’єктів господарювання та місцевих органів влади у сфері забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Розкрито дуалістичну природу автономії місцевого управління, окреслено необхідність подальших досліджень та
наведено пропозиції щодо формування функціонально-організаційної моделі управління сталим розвитком територіальної громади. Запропонована модель передбачає дві основні складові економічного результату управління сталим розвитком громади: ефективність і результативність, що відповідає дуалістичній природі муніципального управління. Також стаття розкриває особливості
системного підходу до оцінювання економічного потенціалу території. Запропонована модель визначає місце та ключову роль інноваційної діяльності для сталого розвитку регіону.

Біографія автора

Олеся Хохуляк, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри зеленої економіки та економіки природокористування

Посилання

Шкуратов О. І. Концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки територій / О. І. Шкуратов, В. А. Чудовська // Економіка та держава. – 2022. – № 6. – С. 4–9.

Сторонянська І. З. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – № 3(73). – С. 230-241.

Європейська хартія місцевого самоврядування. м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року. Офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Сірик З. О. Економічний розвиток і співробітництво територіальних громад [Електронний ресурс] / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2016. – № 3. – С. 34-42. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/pe/re201603/re201603_034_SirykZO.pdf.

Панасюк Р. В. Структурно-функціональна модель об’єднаної територіальної громади як первинного елемента системи місцевого самоврядування / Р. В. Панасюк // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2018. – № 1(13). – С. 96-103.

Переверзєва А. В. Модель розвитку об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / А. В. Переверзєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 1(29). – С. 109-112. – Режим доступу:

https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/176/171.

Явтушенко А. Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів / А. Явтушенко // Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. – 2021. – № 6. – С. 23-30. – DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.3

Горошкова Л. Дерево моделей управління грошовими потоками територіальної громади / Л. Горошкова, В. Волков, Г. Коваленко // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 33. – С. 375-383. – DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.33.2017.134683.

Хрущ С. В. Зарубіжний досвід розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / С. В. Хрущ // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. – 2020. – № 4(10). – С. 208-216. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-4(10)-208-216.

Кохалик Х. Організація та функціонування системи комунального самоврядування на прикладі міст Німеччини та України: компаративний аналіз / Х. Кохалик // Ефективність державного управління: збірник наукових праць. – 2010. – № 25.

Федірко Б. О. Сучасний стан та напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Б. О. Федірко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 6. – С. 18-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_6_6.

Петрушенко Ю. М. Фінансова політика соціально-економічного розвитку територіальних громад [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Петрушенко Юрій Миколайович ; Українська академія банківської справи. – Суми, 2015. – 42 с. – Режим доступу: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/2133/Petrushenko.pdf.

Shkuratov O. The role of land resources in the financial provision of rural areas of Ukraine / O. Shkuratov, O. Khokhuliak, T. Kushniruk // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. – 2022. – Vol. 22, Issue 3. – Pр. 643–648.

Губа М. І. Розвиток сільських територій через публічно-приватне партнерство / М. І. Губа, О. Г. Карташова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 4. – DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.4.21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ