Формування кредитного механізму в умовах трансформаційних процесів: системні аспекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-245-254

Ключові слова:

банківське кредитування; кредитний механізм; кредитна інфраструк- тура; кредитний ринок; трансформаційні зміни

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти формування кредитного механізму в умовах трансформаційних змін на засадах системного підходу. Мета статті полягає в поглибленні концептуальних засад формування та розвитку кредитного механізму в умовах кризових явищ та
трансформаційних процесів в економіці. Обґрунтовано, що наявність спільної мети, приділення уваги комплексності та системності фінансового управління створюють передумови для застосування системного підходу в дослідженні кредитного механізму. Визначено основні завдання,
принципи, елементний склад та характеристики кредитного механізму. Запропоновано методику визначення ефективності кредитного механізму в умовах трансформаційних процесів.

Біографії авторів

Вікторія Вовк, Державний біотехнологічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ірина Садчикова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Віктор Садчиков, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, головний фахівець сектору бізнесу фізичних осіб АТ ПУМБ

Посилання

Буковинський С. Глобальна фінансова нестабільність: інституційні ризики для грошово-кредитної політики України / С. Буковинський, О. Яременко // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 52–61.

Transformation of household credit behavior in the conditions of digitalization of the financial services market / M. Dubyna, A. Zhavoronok, N. Kudlaieva, I. Lopashchuk // Journal of Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14(1). – 97-102. – DOI: https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677835.

Жаворонок А. В. Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах / А. В. Жаворонок, М. П. Федишин, Н. О. Ковальчук // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2(18). – С. 202-215. – DOI: http://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215.

Дубина М. В. Роль фінансово-кредитних установ у стратегічному розвитку сфери охорони здоров’я / М. В. Дубина, М. М. Забаштанський, А. В. Роговий // Проблеми і перспективи економіки і управління. – 2020. – No 4(24). – С. 64–73.

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

Міщенко В. І. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції / В. І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 421–428.

Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетноподаткової політики / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 13–21.

Огородник В. В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї [Електронний ресурс] / В. В. Огородник // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 161-169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_1_21.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навчальний посібник / 2-е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2005. – 388 с.

Шевцова О. Й. Кредитна система України: розвиток інституційної структури / О. Й. Шевцова // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2(37). – С. 3-6.

Calderon C. The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth / C. Calderon, L. Liu // Journal of Development Economics. –2003. –

Vol. 72, Issue 1. – Pр. 321–334.

Stein J. C. Monetary Policy as Financial Stability Regulationю / J. C. Stein // The Quarterly Journal of Economics. – 2012. – Vol. 127 (1). – P. 57–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ