Роль домогосподарств у розвитку ринку фінансових послуг України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-255-278

Ключові слова:

ринок фінансових послуг; домогосподарство; фінансові відносини; кредитна установа; інвестиційна установа; фінансовий посередник

Анотація

У статті розглянуто питання ролі домогосподарств у розвитку ринку фінансових послуг України через поетапний аналіз впливу цих економічних суб’єктів на діяльність окремих типів фінансових установ, які функціонують у межах зазначеного ринку. Важлива увага приділена обґрунтуванню особливостей розвитку фінансових посередників у різні періоди соціально-економічного розвитку країни. Аналіз основних тенденцій розвитку ринку фінансових послуг проведений через поступове дослідження сучасного стану функціонування ринків кредитних, депозитних, страхових та інвестиційних послуг. Також особливу увагу було сфокусовано на вивченні актуальних тенденцій розвитку саме ринків кредитних та депозитних послуг як найбільш розвинених ланок системи ринку фінансових послуг та ролі домогосподарств у забезпеченні їх функціонування.

Біографії авторів

Максим Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ольга Попело, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та державної служби

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Аналіз ринку / НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5.

Галушка З. І. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання [Електронний ресурс] : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 190 с. – Режим доступу: http://surl.li/foycc.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 666 с.

Кізима Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект [Електронний ресурс] / Т. Кізима, А. Кізима // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 89-101. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/7441/1/%D0%9A%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A2..pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України (за матеріалами вибіркового обстеження) [Електронний ресурс]. – К., 2021. – 92 с. – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_cdhd_21.pdf.

Transformation of household credit behavior in the conditions of digitalization of the financial services market / M. Dubyna, A. Zhavoronok, N. Kudlaieva, I. Lopashchuk // Journal of Optimization in Industrial Engineeringthis link is disabled. – 2021. – Vol. 14(1). – Pp. 97–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ