Інвестиційний потенціал небанківських фінансових установ у системі забезпечення сталого розвитку національної економіки

Автор(и)

  • Валерій Ільчук Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4844-1326
  • Тетяна Шпомер Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6680-5889
  • Андрій Шпомер Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-279-290

Ключові слова:

інвестиційний потенціал; небанківські фінансові установи; фінансовий ри- нок; інвестиції; фактори впливу

Анотація

Визначено особливості інвестиційного потенціалу небанківських фінансових установ (НФУ), розглянуто його структуру та фактори макро- і мікросередовища, які впливають на його формування і нарощування. Зазначено, що за умов ефективного функціонування і розвитку
НФУ можуть сформувати достатній інвестиційний потенціал, щоб посісти належне місце серед постачальників інвестиційного капіталу в реальний сектор національної економіки. Визначена роль держави в розвитку НФУ, у створенні сприятливих умов функціонування для всіх
суб’єктів фінансового ринку з метою активізації процесів залучення та накопичення фінансових ресурсів для задоволення попиту на інвестиції з боку суб’єктів господарювання. Розглянуто та проаналізовано складові ресурсного забезпечення інвестиційного потенціалу НФУ та визначено
ефективні шляхи їх наповнення. Розглянуто чинники, які впливають на темпи формування і нарощування інвестиційного потенціалу НФУ, показано, що необхідно посилити управлінські функції системи менеджменту за напрямами, які визначають результативність функціонування зазначених установ. Запропонована функціональна схема управління процесами формування і нарощування інвестиційного потенціалу НФУ, яка визначає напрямки управлінського впливу для підвищення ефективності зазначених процесів.

Біографії авторів

Валерій Ільчук, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Тетяна Шпомер, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Андрій Шпомер, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Андріанов Ю. Сутність поняття «інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства» і фактори, які на нього впливають / Ю. Андріанов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 23. – С. 3-7.

Бударна В. О. Правові засоби формування інвестиційного потенціалу України / В. О. Бударна // Економічна теорія та право. – 2017. – № 3. – С. 120-131.

Гайдай Г. Г. Інвестиційний потенціал як основа формування комплексу стратегічних інвестиційних рішень / Г. Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті. – 2018. – Вип. 6. – С. 106-112.

Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2014. – № 1 (26). – С. 94-101.

Дубина М. В. Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг / М. В. Дубина // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 261-266.

Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління / П. В. Жук, З. О Сірик. // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 16-22.

Зудова І. Ю. Особливості формування чинників інвестиційного потенціалу підприємства / І. Ю. Зудова, А. В. Щиголєва // Економіка і суспільство. – 2018. – № 19. – С. 403-408.

Копельчук В. П. Механізм покращення інвестиційного потенціалу підприємств легкої промисловості / В. П. Копельчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 2. – С. 88-90.

Кукош М. С. Концепція формування інвестиційного потенціалу регіону / М. С. Кукош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 19(2). – С. 66-70.

Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия и механизм ее реализации / Е. В. Лапин // Вісник Сумського державного університету. – 2004. – № 9(68). – С. 109-123.

Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: теоретичні основи формування та оцінки з позиції системного підходу / С. В. Лєонов // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 127. – С. 280-289.

Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку / Ю. В. Лимич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 12. – С. 54-57.

Нечитайло У. П. Інвестиційний потенціал та інвестиційний клімат: особливості формування та співвідношення / У. П. Нечитайло // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Вип. 2 (32). – C. 97-103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ