Сутність диджиталізації та її вплив на розвиток економічних систем .

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-30-38

Ключові слова:

диджиталізація; економічна система; цифрові технології; інформаційнокомунікаційні інновації; національна економіка; цифрова економіка

Анотація

У статті поглиблено теоретичні положення обґрунтування сутності диджиталізації та опису її сучасної ролі у функціонуванні економічних систем. Відповідно на основі результатів контент-аналізу вивчення наявних в науковій літературі підходів до розгляду змісту диджиталізації, було виокремлено чотири основні наукові підходи до її трактування: трансформаційний, процесний, детермінований та комплексний. У статті розкривається сутність кожного з них, також виокремлені конкретні підходи до використання вченими зазначених підходів. Окрім того
було також виокремлено та розкрито основні змістовні ознаки диджиталізації, конкретизовано її переваги та недоліки для розвитку економічних систем.

Біографії авторів

Артем Тарасенко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, докторант

Андрій Кравченко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Tsyfrova revoliutsiia: vyklyky i mozhlyvosti [Digital revolution: challenges and opportunities]. (2018). https://www.pravda.vn.ua/2018/05/14/tsyfrova-revolyutsiya-vyklyky-i-mozhlyvosti/.

Lazorenko, T., Sholom, I. (2020). Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznesu [Digitalization as the main factor in business development]. Zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy» – Collection of Abstracts of Reports of the International Scientific and Practical Conference “Business, Innovations, Management: Problems and Prospects”, (1), 50-51.

http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186.

Husieva, O.Yu., Lehominova, S.V. (2018). Didzhytalizatsiia – yak instrument udoskonalennia biznes-protsesiv, yikh optymizatsiia [Digitization – as a tool for improving

business processes, their optimization]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economics. Management. Business, (1), 33-39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.

De Clerck, J.-P. (n.d.). Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/.

Dyba, M.I., Herneho, Yu.O. (2018). Didzhytalizatsiia ekonomiky: svitovyi dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukraini [Digitalization of the economy: global experience and development opportunities in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, (7), 50–63.

Gartner. (n.d.). Digitalization. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization.

Lytvynov, O.M. (2020). Didzhytalizatsiia: na porozi tsyfrovoho dakhau [Digitization: on the threshold of a digital Dachau]. Derzhava i zlochynnist. Novi vyklyky v epokhu postmodernu: zb. tez dop. nauk.-prakt. konf., prysviach. pamiati vitse-prezydenta Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy, profesora O. M. Lytvaka – State and crime. New challenges in the postmodern era: coll. theses add. science and practice conf., dedicate. in memory of the Vice-President of the Criminological Association of Ukraine, Professor O. M. Litvak (pp. 170-172). KhNUVS.

Mark Sen Gupta. What is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation? (n.d.). https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation.

Dubyna, M.V., Kozlianchenko, O.M. (2019). Kontseptualni aspekty doslidzhennia sutnosti didzhytalizatsii ta yii roli u rozvytku suchasnoho suspilstva [Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and perspectives of economics and management, (3(19)), 21-32. http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/195621.

Osarenkhoe, A., Fjellström, D. (2021). The Oxymoron of Digitalization. Journal of Information Technology Research, 14(4), 122-138. https://www.igi-global.com/article/the-oxymoron-of-digitalization/271802.

Tilson, D., Lyytinen, K., Sørensen, C. (2010). Research commentary – Digital infrastructures: The missing IS research agenda. Information systems research, 21(4), 748-759. https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/isre.1100.0318.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Тарасенко , А. ., & Кравченко , А. . (2023). Сутність диджиталізації та її вплив на розвиток економічних систем . Проблеми і перспективи економіки та управління, (3 (35), 30–38. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-30-38

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ