Основні тенденції розвитку ринку праці Чернігівської області в умовах війни

Автор(и)

  • Людмила Мекшун Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8966-8116
  • Юрій Бондарчук Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-109-118

Ключові слова:

ринок праці; тенденції розвитку; Чернігівська область; умови війни; дисбаланс попиту і пропозиції; стимулювання підприємництва; грантові програми

Анотація

У статті визначено основні тенденції розвитку ринку праці України та Чернігівської області. З’ясовано, що в сучасних умовах на регіональному ринку праці є дисбаланс між попитом і пропозицією на робочу силу через загальну мобілізацію, неможливість працювати в зоні постійних обстрілів, значну зовнішню і внутрішню міграцію населення. Виявлено, що основними тенденціями ринку праці Чернігівської області стали скорочення кількості робочих місць через закриття або релокацію бізнесу, нестача «чоловічих робочих рук» у промисловому й сільськогосподарському секторах економіки, зростання питомої ваги кількості жінок серед офіційно зареєстрованих безробітних, недостатня взаємодія між ринком праці й ринком освітніх послуг. Запропоновано стимулювати підприємництво в області за допомогою грантових програм, активніше втілювати цифровізацію зайнятості й безперервну освіту, що дозволить людям, які шукають роботу в умовах війни, працювати дистанційно, опанувати нові професії, реалізувати свій творчий потенціал.

Біографії авторів

Людмила Мекшун, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та бізнес-технологій

Юрій Бондарчук, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Посилання

Chernihivska oblast. Ukraina sohodni: kataloh providnykh pidpryiemstv Ukrainy [Chernihiv region. Ukraine today: catalog of leading enterprises of Ukraine]. (n.d.).

http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Chernihiv.

Mykhalchenko, H.H. (2016). Aktyvizatsiia rozvytku rehionalnykh rynkiv pratsi yak odyn iz vazhlyvykh chynnykiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Activation of the development of regional labor markets as one of the important factors of socio-economic development of regions]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice, (1), 63-74. http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_1_8.

Pyshchulina, O., Markevych, K. (2022). Analitychna zapyska «Rynok pratsi v umovakh viiny: osnovni tendentsii ta napriamy stabilizatsii» [Analytical note "The labor market in war conditions: main trends and directions of stabilization"]. https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf.

Afonina, O. (2021). Bezrobittia v Chernihivskii oblasti: realii ta prohnoz [Unemployment in Chernihiv region: realities and forecast]. Naukovi zapysky Ternopilskoho

natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Ser. Heohrafiia – Scientific papers of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ser. Geography, 1(50), 65-76.

Sait Chernihivskoi oblasnoi sluzhby zainiatosti [Site of the Chernihiv Regional Employment Service]. (n.d.). https://chg.dcz.gov.ua.

Kirieiev, M. (2023). Rynok pratsi Chernihivskoi oblasti v umovakh viiny: nepevne suchasne ta neveseli perspektyvy [The labor market of Chernihiv region in the conditions of war: uncertain modern and gloomy prospects]. https://dif.org.ua/article/rinok-pratsichernigivskoi-oblasti-v-umovakh-viyni-nepevne-suchasne-ta-neveseli-perspektivi.

Kirieiev, M. (2023). Demohrafichna sytuatsiia v Chernihivskii oblasti, viina ta pokhmuri perspektyvy [Demographic situation in Chernihiv region, war and gloomy

prospects]. https://dif.org.ua/article/demografichna-situatsiya-u-chernigivskiy-oblasti-viynata-pokhmuri-perspektivi.

Kalashnyk, P. (2023). Holovni tezy z demohrafichnoho zvitu TsES [The main theses from the demographic report of the CES]. https://forbes.ua/money/bizhentsi-doslidzhennya04092023-15788.

Vodianka, L.D., Kharovska, A.V. (2022). Vplyv tsyfrovoi ekonomiky na tendentsii suchasnoho rynku pratsi [The impact of the digital economy on the trends of the modern labor market]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, (1). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9889.

Okunska, K. (2022). Rynok pratsi Ukrainy: sohodennia i tendentsii maibutnoho [Labor market of Ukraine: present and future trends]. https://eba.com.ua/rynok-pratsiukrayiny-sogodennya-i-tendentsiyi-majbutnogo.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Мекшун, Л., & Бондарчук, Ю. . (2023). Основні тенденції розвитку ринку праці Чернігівської області в умовах війни. Проблеми і перспективи економіки та управління, (3 (35), 109–118. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-109-118

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ