Концептуальні положення використання RegTech-технологій у регулюванні процесів цифровізації фінансових установ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-152-162

Ключові слова:

фінансові установи; регулятор; фінансові технології; регуляторні технології; цифрові технології

Анотація

Цифровізація ринку фінансових послуг зумовлює підвищення інтересу регулятора до питань використання у своїй діяльності інноваційних цифрових технологій (хмарних технологій, блокчейну, великих даних, штучного інтелекту, машинного навчання та ін.). RegTech (регуляторні технології) пропонує значні переваги організаціям з погляду оптимізації процесів відповідності та управління регулятивними ризиками, допомагає моніторити та своєчасно враховувати зміни в чинному законодавстві. Головними передумовами виникнення та розвитку таких технологій є постійне ускладнення нормативного поля, його висока динамічність, а також активне поширення досягнень науково-технічного прогресу. Метою статті є аналіз ключових сучасних тенденцій регулювання діяльності фінансових установ у сфері впровадження інформаційних технологій. Проведене дослідження дозволило виокремити такі тренди: підвищена увага до конфіденційності та безпеки даних; посилення вимог до кібербезпеки для фінансових установ задля захисту від витоку даних і кібератак; розробка регуляторами рамок нормативних рамок для регулювання криптовалют і цифрових активів; дослідження регуляторами способів керування алгоритмами штучного інтелекту та машинного навчання в роботі фінансових установ; розробка регулятором рекомендацій та інструкцій щодо використання хмарних технологій; запровадження режимів регуляторних пісочниць на окремих територіях для тестування нових цифрових фінансових послуг в контрольованому нормативному середовищі; забезпечення послідовного нагляду за глобальними фінансовими установами; поглиблення вимог щодо захисту прав споживачів тощо. Автори доходять висновку, що попри наявність певних недоліків і труднощів у запровадженні та використанні регуляторних технологій, вони залишаються достатньо актуальними та мають високий попит на ринку. Серед першочергових завдань, яке стоїть перед розробниками RegTech-рішень, варто виокремити вирішення проблем захисту конфіденційних даних клієнтів фінансових установ, а також підвищення транспарентності їх діяльності.

Біографії авторів

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Максим Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Volosovych, S.V., Vasylenko, A.V. (2019). Regtech v ekosystemi finansovykh tekhnolohii [Regtech in the ecosystem of financial technologies] Modern Economics,

(15(2019)), 62-68. https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-09.

Dubyna, M.V., & Kozlianchenko, O.M. (2019). Kontseptualni aspekty doslidzhennia sutnosti dydzhytalizatsii ta yii roli u rozvytku suchasnoho suspilstva [Conceptual Aspects of Research of the Nature of Dizhitalization and Its Role in the Modern Society Development]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and perspectives of economics and management, (3), 21-32. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19)-21-32.

Dubyna, M.V. (2018). Mekhanizm rozvytku rynku finansovykh posluh na osnovi formuvannia instytutu doviry: teoriia, metodolohiia, praktyka [The Mechanism of Financial Services Market Development Based on the Formation of the Institution of Trust: Theory, Methodology, Practice]. ChNTU.

Kaliuzhna, Yu.V., & Haidar, S.I. (2017). Vykorystannia tekhnolohii Big Data u bankivskii diialnosti [Using Big Data Technology in Banking Activities]. Visnyk Odeskoho

natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Bulletin of the Odesa National University. "Economy" series, 22(8), 139-142.

Popelo, O.V., Kholyavko, N.I., Tarasenko, A.V. (2022). Svitovi tendentsii dydzhytalizatsii rynku finansovykh posluh [World trends of digitization of the financial services

market]. Biznes Inform –Business Inform, (4), 58-64.

Tkachenko, Yu.V., & Zveruk, L.A. (2018). Suchasni tekhnolohii yak osnova innovatsiinoi modeli rozvytku bankivskoho biznesu [Modern Technologies as the Basis of the Innovational Model for Development of Banking Business]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic theory and law, 2, 26-41. DOI: 10.31359/2411-5584-2018-33-2-26.

Kholyavko, N.I., Kolotok, M.O., Ostrovska, N.S. (2021). RegTech i SupTech: perevahy ta napriamy vykorystannia [RegTech and SupTech: advantages and directions of use]. Naukovyy visnyk Polissya – Scientific Bulletin Polissya, (1(22)), 114-126.

Qinlong, H., Yue, H., Wei, Y., Yixian, Y. (2018). Adaptive Secure Cross-Cloud Data Collaboration with Identity-Based Cryptography and Conditional Proxy Re-Encryption. Security and Communication Networks, 2018, Article ID 8932325. https://doi.org/10.1155/2018/8932325.

Abramova, A., Beschastnyi, V., Zhavoronok, A. et al. (2020). Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management (IJM), 11(7), 384–398. DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.037.

Popelo, O., Dubyna, M., Kholiavko, N. (2021). World Experience in the Introduction of Modern Innovation and Information Technologies in the Functioning of Financial Institutions. Baltic Journal of Economic Studies, 7(2), 188–199. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-188-199.

Six technologies changing finance. (n.d.). https://ingwb.de/en/insights/the-view/sixtechnologies-changing-finance.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Холявко, Н. ., & Дубина, М. . (2023). Концептуальні положення використання RegTech-технологій у регулюванні процесів цифровізації фінансових установ. Проблеми і перспективи економіки та управління, (3 (35), 152–162. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-152-162

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ