Екологічне оподаткування в умовах воєнного стану в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-183-195

Ключові слова:

екологічний податок; доходи бюджету; стимулююча функція; податкові пільги; диференційовані ставки; моніторинг

Анотація

У статті досліджені сутність екологічного податку та динаміка надходжень до бюджету від екологічного оподаткування, узагальнені основні положення щодо особливостей стягнення екологічного податку в Україні в умовах воєнного стану, наведені загальні рекомендації з
реформування екологічного оподаткування, що має бути орієнтоване на стимулювання платників податку до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. За результатами дослідження обґрунтовані основні інструменти, які дозволять активізувати стимулюючу функцію
екологічного оподаткування, зокрема, система пільг, диференційовані ставки податку, підстави зменшення бази оподаткування, необхідність оподаткування екологічно небезпечної продукції.
Визначена доцільність при міжбюджетному перерозподілі екологічного податку значно збільшити його частку, що спрямовуватиметься до місцевих бюджетів. З метою забезпечення прозорості витрачання та недопущення нецільового використання надходжень екологічного податку, запропоновано підвищити ефективність функціонування системи моніторингу їх витрачання на охорону навколишнього природного середовища.

Біографії авторів

Тетяна Клименко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Олександр Сидоренко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Валентина Гливенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Посилання

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 №2456-VI [Budget Code of Ukraine dated July 08, 2010 №2456-VI]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Vodnyi kodeks Ukrainy vid 06.06.1995 № 213/95-ВР [The Water Code of Ukraine dated June 06, 1995 №213/95-ВР]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text.

State Statistics Service of Ukraine. https://www.ukrstat.gov.ua.

Medynska, N.V. (2022). Transformatsiia ekolohichnoho opodatkuvannia v konteksti investytsiinoho zabezpechennia modernizatsii pryrodookhoronnoi infrastruktury [Transformation of environmental taxation in the context of investmentsupport for the modernization of environmental infrastructure]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, (4), 48-53.

Podatkovyj kodeks Ukrajiny vid 02.12.2010 № 2755-VI [Tax Code of Ukraine dated December 02, 2010 №2755-VI]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen [On making changes to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine on ensuring the balance of budget revenues], Law №1914-IX (November 30, 2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20#Text.

Poriadok vedennia Natsionalnoho reiestru vykydiv ta perenesennia zabrudniuvachiv [The Procedure for maintaining the National Pollutant Release and Transfer Register], Resolution of the by resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 560 (June 2, 2023). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2023-%D0%BF#Text.

Pro Natsionalnyi reiestr vykydiv ta perenesennia zabrudniuvachiv [On the National Pollutant Release and Transfer Register], Law № 2614-IX (September 20, 2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-20#Text.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [On Environmental Protection]: Law №1264-XII (June 25, 1991). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#.

Fedchyshyn, V. (2022). Zastosuvannia ekolohichnykh podatkiv v Ukraini: analitychna zapyska [The application of environmental taxes in Ukraine: analytical note]. Center for Economic Strategies. https://ces.org.ua/environmental-taxes-in-ukraine-policy-brief/.

Environmental tax revenues. Eurostat: website. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEN00141/default/table?lang=en.

Environmental tax. Glossary. Eurostat: website. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Environmental_tax.

Open budget: website. https://openbudget.gov.ua.

Pigou, A.C. (1920). The Economics of Welfare. Macmillan. http://pombo.free.fr/pigou1920.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Клименко , Т., Сидоренко , О. ., & Гливенко, В. . (2023). Екологічне оподаткування в умовах воєнного стану в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління, (3 (35), 183–195. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-183-195

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ