ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine
  • Інна Олександрівна Хоменко Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine

Ключові слова:

виробничий потенціал, транспортна інфраструктура, транспортні підприємства, транспортна система, ресурсний потенціал

Анотація

Досліджено стан потенціалу транспортних підприємств на сучасному етапі розвитку ринку транспортних послуг в Україні, основні проблеми його формування та використання. Запропоновано ключові напрямки нарощування виробничого потенціалу транспортної сфери. Визначено роль транспортної інфраструктури в підвищенні ефективності функціонування транспортних підприємств.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

д-р екон. наук

Інна Олександрівна Хоменко, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

канд. екон. наук

Посилання

Базилюк А. В. Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів /

А. В. Базилюк, О. І. Хоменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – № 10. – С. 358–364.

Єрмакова О. А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на

основі кластерної моделі : монографія / О. А. Єрмакова. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 221 с.

Лифар В. В. Організаційно-правові аспекти формування територіального кластера в ре-

гіоні / В. В. Лифар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 188–195.

Озерська Г. В. Транспортно-логістичні кластери як основа реалізації транскордонного

співробітництва / Г. В. Озерська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. –№ 3. – С. 126–129.

Онищенко О. В. Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури /

О. В. Онищенко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – № 2. – С. 78–81.

Парубець О. М. Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних

мереж / О. М. Парубець // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. – С. 18–22.

Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.

Сич М. Є. Кластерно-логістична модель розвитку національного ринку транспортних

послуг / М. Є. Сич, О. В. Бойко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2014. – № 4. – С. 25–29.

Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний ас-

пект) / [ ред. К. Ф. Ковальчука та ін.]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – 280 с.

Тураева М. О. Транспортная инфраструктура стран Центральной Азии в условиях сов-

ременной регионализации : доклад. – М. : Институт экономики РАН, 2014. – 62 c.

Хоменко І. О. Автомобільний транспорт у зовнішньоекономічній діяльності регіону /

І. О. Хоменко, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ, 2004. – Вип. 5. – С. 169–180.

Хоменко І. О. Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку / І. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 4 (54). – С. 238–242.

Хоменко І. О. Потенціал розвитку просторово-господарської структури транспортного

ринку регіону / І. О. Хоменко, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ, 2005. – Вип. 7. – С. 72–83.

Хоменко І. О. Системоутворюючі фактори регіонального розвитку / І. О. Хоменко,

Є. М. Сич // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – № 31. – С. 79–83.

Хоменко І. О. Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика /

І. О. Хоменко. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 203 с.

Якименко Н. В. Розкиток транспортно-логістичного-промислових кластерів регіонів

України / Н. В. Якименко, С. П. Міщенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. –

– № 33. – С. 63–69.

Cluster Observatory [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.clusterobservatory.eu/index.html.

Cluster policy in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100146.

Enright M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results /

M. J. Enright // Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: CompetitionsProgram, University of Hong Kong, 2000. – 25 p.

Ketels C. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies / C. Ketels, G. Lindgvist, O. Solvell. – Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness ; 1-st ed., 2006. – 38 p.

Sorensen S. Y. at al. EMCC case studies. Transport&Logistics sector: Padborg cluster,

Denmark. Kopenhagen : Danish Technological Institute, 2008. – 362 p.

Torregrosa A. Valenciaport logistic cluster. Valencia: Foundation Valenciaport, 2004. – 247 p.

World Economic Forum, 2014. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/node/145867.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА