ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Тетяна Панюк Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу, управління персоналом, персонал, методи управління персоналом, кадрова політика, стратегічне управління персоналом, мотивація соціальної відповідальності

Анотація

Досліджено сутність та значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств. Визначено проблеми пошуку нових механізмів управління персоналом. Розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення управління персоналом на переробних підприємствах у контексті соціальної відповідальності бізнесу.

Посилання

Бобильов С. Н. Економіка стійкого розвитку : навчальний посібник / С. Н. Бобильов, Е. С. Гирусов, Р. А. Перельот. – М., 2004. – 437 с. ; Льовашев К. В. Про соціальну суть концепції стійкого розвитку / К. В. Льовашев // Соціологічні дослідження. – 1997. – № 4. – С. 3–14.

Гальчак Х. Р. Сучасний механізм управління персоналом в умовах соціального розвитку підприємств / Х. Р. Гальчак // Сучасні проблеми економіки і менеджменту. : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10–12 листопада 2011 року) / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 207–208.

Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь //Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

Діденко Н. Г. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин в Україні / Н. Г. Діденко // Менеджер. – 2007. – № 4. – С. 31–35.

Кужель В. В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери [Електронний ресурс] / В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3 (13). – С. 162–166. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Панюк Т. П. Стратегія управління персоналом як напрям розвитку підприємств молочної галузі Рівненської області [Електронний ресурс] / Т. П. Панюк, Ю. М. Барський // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3610.

Пархоменко Н. А. Середовище стратегічного управління персоналом / Н. А. Пархоменко // Науковий вісник ЛНАУ. – 2010. – № 17. – С. 172–180.

Родіонов О. В. Формування концепції соціальної відповідальності підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов. – Режим доступу : htpp://www.nbuv.ua/e-journals/vsunud/2009-6E/09rovsvp.htm.

Романюк Л. М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом / Л. М. Романюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 210–218.

Carroll A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance /A. B. Carroll // Academy of Management Review. – Vol. 4 (4). – Р. 500.

Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness

/ I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА