СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Н. В. Лагодієнко Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Ukraine

Ключові слова:

фінансова стійкість, рівновага, стратегічний розвиток, складові фінансової стійкості, розвиток аграрних підприємств

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні засади формування та забезпечення фінансової стійкості підприємства аграрної сфери, визначено основоположні складові, що формують стан рівноваги аграрних підприємств, зазначені домінантні напрями прояву фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств в умовах трансформації галузі.

Біографія автора

Н. В. Лагодієнко, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ст. викладач

Посилання

Grishova I. Yu., Kryukova I. A., Zamlynskiy V. A., Galickiy A. N. Scientific and methodical aspects of the formation of modern financial architecture for the enterprise. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”. March 28, 2013. – Stuttgart, Germany. Volume 3. рр. 29–32.

Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

Дем’яненко М. Я. Теоретико-методологічні аспекти розвитку концепції фінансово-економічного захисту підприємств в аграрній сфері / М. Я. Дем’яненко, І. Ю. Гришова // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection. – Chernihiv : CNUT, 2015, pр. 107–110.

Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства : [монографія] / Є. І. Масленніков. – Одеса :Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.

Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств /І. О. Крюкова // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–45.

Кужель В. В. Аналіз стимулюючих та дестабілізуючих чинників розвитку агропродовольчої сфери України / В. В. Кужель // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection. – Chernihiv : CNUT, 2015. – Р. 67–70.

Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

Митяй О. В. Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс] / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – Грудень. – С. 630–633. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/128.pdf.

Митяй О. В. Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9–1. – Ч. 1. – С. 57–60.

Глушко О. В. Фінансова стійкість як категорійне поняття / О. В. Глушко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. –2011. – Вип. 21.18. – С. 171–175.

Борщук І. В. Показники фінансової стійкості як складова виміру ефективності функціонування підприємства / І. В. Борщук, О. В. Глушко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 17–21.

Хома І. Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства / І. Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 611. – С. 32–41.

Шкарлет С. М. Ідентифікація стану економічної безпеки в сучасних умовах інноваційного розвитку підприємств / С. М. Шкарлет // Стратегія розвитку України. – 2007. – № 1–2. – С. 304–315.

Шкарлет С. М. Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ