ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Т. В. Кожухова Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Ukraine

Ключові слова:

сталий розвиток, інтегральні показники, Індекс розвитку людського потенціалу, фінансування

Анотація

Досліджено наявні підходи до побудови індикаторів сталого розвитку. Проаналізовано найбільш використовувані системи індикаторів та інтегральні показники сталого розвитку. Визначені критерії, яким повинні відповідати індикатори сталості. Для прийняття управлінських рішень у визначенні напрямів міжнародного фінансування програм сталого розвитку запропоновано використання Індексу розвитку людського потенціалу, який розраховується за допомогою індексу довголіття, індексу освіченості та індексу матеріального добробуту. Визначено, що використання Індексу розвитку людського потенціалу як орієнтовного індикатора для визначення напрямків міжнародного фінансування програм сталого розвитку дасть можливість уточнити регіони та країни, що найбільше потребують фінансування зусиль з викорінення бідності та сталого розвитку.

Біографія автора

Т. В. Кожухова, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг

канд. екон. наук

Посилання

Доклад Межправительственного комитета экспертов по финансированию устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/.

Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития для России / С. Н. Бобылев // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Социально-экологические технологии. – 2012. – № 1. – С. 8–18.

Кузнецов О. Л. Мировоззрение устойчивого развития: учеб. пособие / О. Л. Кузнецов, Б. Е. Большаков. – М. : РАЕН:Дубна : ун-т «Дубна», 2013. – 221 с.

Зеркалов Д. В. Устойчивое развитие и безопасность [Электронный ресурс] : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. – К. : Основа, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.

Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития [Электронный ресурс] / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручина. – Режим доступа : http:// mnr.gov.ru.

Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / [В. І. Куценко, В. П. Удовиченко, Я. В. Остафійчук та ін.] ; за наук. ред. В. І. Куценко. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2013. – 336 с.

Седов С. Б. Концепция устойчивого развития и индикаторы устойчивого развития [Электронный ресурс] / С. Б. Седов. – Режим доступа : http://www.edit.muh.ru/content/mag/.

Фоміна М. В. Проблеми сталого економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / М. В. Фоміна. – Донецьк, 2010. – 359 с.

Щетілова Т. В. Аналіз і систематизація методологічних підходів до оцінки сталого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Щетілова. – Режим доступу : http://www.dspace.nbuv.gov.ua›bitstream/handle/123456789/.

Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies October 2007 Third Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/.

World Development Indicators 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.worldbank.org/.

Human Development Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://hdr.undp.org/en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ