ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДОСВІДУ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КИТАЮ

Автор(и)

  • В. Є. Єрмаченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Ukraine

Ключові слова:

туристична політика Китаю, зовнішня торгівля, туристичні потоки, міжнародний туризм, співробітництво між КНР та Україною

Анотація

Запропоновано огляд головних макроекономічних показників та відповідних світових рейтингів КНР з огляду на потенціал країни у розвитку міжнародного та внутрішнього туризму; надано характеристику основним етапам парадигмальних змін у державному управлінні туристичною галуззю країни; розглянуто принципи роботи туристичних підприємств відповідно до програми ADS (статус підтвердженої дестинації); визначено сучасні риси національного споживчого ринку та відмінності у потребах подорожуючих у Китаї залежно від соціально-демографічного статусу; проаналізовано динаміку двосторонніх сукупних туристичних потоків між Китаєм, Гонконгом і Тайванем без виділення Макао як окремої адміністративної одиниці через особливості збору первинних статистичних даних) та Україною, а також структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами за основними групами.

Біографія автора

В. Є. Єрмаченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

канд. екон. наук

Посилання

Богиня Д. П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі XX–XXI століть / Д. П. Богиня, Г. С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2005. – Вип. 37-38. – С. 76–86.

Величко В. В. Міжрегіональне співробітництво України з Китаєм: засади, структура, потенціал : монографія / В. В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – К. : [б. в.], 2011. – 236 с.

Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности /А. В. Виноградов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НОФМО, 2008. – 368 с.

Гальперіна Л. П. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм / Л. П. Гальперіна, А. В. Шаповал // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2003. – № 3. – С. 31–35.

Голод В. Інтернаціоналізація юаню: нові зміни у світовому порядку [Електронний ресурс] / В. Голод // Україна – Китай / Інститут Сходознавства ім. Ю. А. Кримського. – 2014. – №1 (6).– С. 14–15. – Режим доступу : http://sinologist.com.ua/ukr/Ukr_Ch/6/Ukraine-China_6.pdf.

Левківський В. М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В. М. Левківський, В. В. Левківський // Науковий вісник ЧДІЕУ. –2013. – № 2 (18). – С. 95–103.

Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин / З. Я. Макогін // Науково-технічна інформація. − 2012. − № 2 (52). − С. 24–31.

Матусова О. М. Україна в зовнішньоекономічній політиці Китаю / О. М. Матусова, О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. – С. 69–75.

Медведкина Е. А. Научно-техническое сотрудничество Украины и КНР: инновационный аспект / Е. А. Медведкина, М. И. Обухова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь, 2010. – Т. 2. – С. 101–106.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з туризму та курортів та Національною туристичною адміністрацією Китайської Народної Республіки просприяння груповим поїздкам китайських туристів до України від 05.12.2013 / Держтуризмкурорт України, Китай // Офіційний вісник України. – 2014. – № 18. – Ст. 574.

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду : World Economic Outlook Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx.

Офіційний сайт Світового Банку : статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org.

Перелік іноземних представництв КНТА [Електронний ресурс] / Національна туристична адміністрація Китаю. – Режим доступу : http://en.cnta.gov.cn/about/Forms/AboutCnta/OverseaOffice.shtml.

Перелік країн, які беруть участь у ADS [Електронний ресурс] / Національна туристична адміністрація Китаю. – Режим доступу : http://www.cnta.gov.cn/html/2009-5/2009-5-13-10-53-54953.html.

Пронь С. В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині XX століття : монографія / С. В. Пронь. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 147 с.

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] / Міністерство зовнішніх справ України. – Режим доступу : http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.

Чисельність населення Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://countrymeters.info/en/China.

Arita S. How China’s Approved Destination Status Policy Spurs and Hinders Chinese Travel Abroad [Electronic resource] / S. Arita, S. La Croix, J. Mak // Working papers of the Economic Research Organisation at the University of Hawaii. – October 19, 2012. – No. 2012-6R. – 20 p. – Access mode : http://www.uhero.hawaii.edu/assets/WP_2012-6R.pdf.

Authorized Travel Agencies for Outbound Travel By Chinese Citizens [Electronic resource]. –Access mode : http://en.cnta.gov.cn/about/Forms/TravelInChina/TravelAgencies.aspx?Area=BeiJing.

Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency [Electronic resource] / the World Bank Group. – Washington, DC : World Bank, 2014. – 12th ed. – 320 p. – Access mode : http://www.doingbusiness.org.

He Y. An Integrative Approach To The Approved Destination Status Tourism / Yunke He // International Business & Economics Research Journal. – 2010. – Vol. 9 – No. 10. – Pp. 89-98.

Herrmann J. The China – Australia Approved Destination Status Scheme: Free to be Restricted [Electronic resource] / J. Herrmann, A. Dang // Queensland Law Student Review. – 2009. – Vol. 9. – No. 2. – Pp. 109-124. – Access mode : ttp://www.law.uq.edu.au/documents/qlsr/recentissues/vol2/issue2/Hermann_Dang_2009_v2_n2.pdf.

Hordern A. Chinese tourism slows [Electronic resource] / A. Hordern // Asia Demand Watch. – February 2014. – Access mode :

http://www.imaasia.com/media/W1siZiIsIjIwMTQvMDIvMDcvMTZfMDhfMDRfMzQ4X0FEV19DaGluZXNlX3RvdXJpc21fc2xvd3MucGRmIl1d/ADW%20-20Chinese%20tourism%20slows.pdf.

Nasolomampionona R.F. Profile of Chinese Outbound Tourists: Characteristics and Expenditures / Rakotonanahary Fanomezantsoa Nasolomampionona // American Journal of Tourism Management. – 2014. – No 3(1). – Pp. 17–31.

Public Holiday Calendar for China [Electronic resource]. – Access mode :http://www.travelchinaguide.com/essential/public-holiday.htm.

The Chinese Travel Industry : recommendations of the VisitBritain [Electronic resource]. –Access mode : http://www.visitbritain.org/Images/Travel%20Industry_tcm29-40987.pdf.

Tourism Law of the People’s Republic of China [Electronic resource] / Adopted on 25.04.2013 by the Standing Committee of the 12th National People’s Congress. – Access mode : http://en.cnta.gov.cn/html/2013-6/2013-6-4-10-1-12844.html.

UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Electronic resource]. – Access mode :http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА