ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. А. Замлинський Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Одеса,, Ukraine

Ключові слова:

інвестиції, митний режим, капітальні інвестиції, якість, екологічна безпека

Анотація

Висвітлено основні аспекти орієнтації інвестиційної політики підприємств у сфері харчової промисловостість України, проаналізовано сучасний стан галузі та тенденції її розвитку, здійснено оцінювання основних економічних показників підприємств харчової промисловості та наведено завдання, вирішення яких дасть змогу покращити економічний стан країни в цілому.

Біографія автора

В. А. Замлинський, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Одеса,

канд. екон. наук

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році: статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua.

Щодо розвитку інвестиційних процесів у харчовій промисловості України : аналітичназаписка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1539/.

Купчак П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів : монографія / П. М. Купчак ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Дейнеко. – К., 2009. – 152 с.

Пашнюк Л. О. Харчова промисловість україни: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л. О. Пашнюк // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 9-10. – С. 60–63.

Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 94–100.

Промисловість України у 2001–2007 роках : статистичний збірник // Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 304 с.

Промисловість України у 2007–2010 роках : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Статистичні матеріали Державної митної служби України «Зовнішня торгівля України» [Електронний ресурс] // Державна митна служба України. – Режим доступу : www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f3/showstat.

Україна у цифрах у 2011 році : статистичний щорічник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Шелудько Е. І. Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України / Е. І. Шелудько // Ефективна економіка. – Режим доступу :

www.economy.nayka.com.ua.

Харчова промисловість України [Електронний ресурс] // Престиж Медіа Інформ. – Режим доступу : www.prestigemedia.com.ua/project/agro.

Харчова та переробна промисловість. Галузевий огляд, підготовлений АТ «ЕрстеБанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.business.ua/upload/analytics/Food%20and%20Beverage.pdf.

Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 162–168.

Чирва О. Г. Зарубежный опыт развития повышения конкурентоспособности пищевых предприятий Украины / О. Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. – 2013. – №1 (2). – С. 31–35.

Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

Гришова И. Ю. Анализ рынка птицеводства в контексте конкурентоспособности пищевой промышленности Украины / И. Ю. Гришова // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2014. – Вып. 3. – С. 53–60.

Кужель В. В. Соціальна політика та соціальні інвестиції підприємств агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 286–294.

Kuzhel V. The theoretical basis of investment support of the development of the enterprises of agro-food sphere / V. Kuzhel // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1 (72). – С. 144–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА