ЕКОНОМІЧНА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • А. М. Москаленко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів, Ukraine

Ключові слова:

родючість ґрунтів, економічна родючість ґрунтів, категорії родючості ґрунтів, відтворення

Анотація

Представлено авторський підхід до визначення поняття «економічна родючість ґрунтів» та її формування в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано процес використання сільськогосподарських угідь як об’єднання двох головних складових: природної та ефективної родючості. Доведено вплив від використання в сільськогосподарському виробництві різного рівня економічної родючості ґрунтів на спосіб відтворення ґрунтової родючості.

Біографія автора

А. М. Москаленко, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів

канд. екон. наук

Посилання

Добровольский Г. В. Экология почв / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М. : Изд.МГУ, 2006. – 364 с.

Фурдичко О. Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві: стан, проблеми, шляхи їх вирішення / О. Фурдичко // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 67–77.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : підручник / В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак ; за ред. В. П. Гудзя. – Друге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с.

Прянишников Д. Н. Избранные сочинения / Д. Н. Прянишников. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1952. – 634 с.

Каштанов А. Н. Плодородие почвы в интенсивном земледелии: теоретические и методические аспекты / А. Н. Каштанов, А. М. Лыков, И. С. Кауричев // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1983. – № 12. – С. 60–68.

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : колективна монографія / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 428 с.

Магазинщиков Т. П. Земельный кадастр : учеб. пособие / Т. П. Магазинщиков. – Львов :Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 388 с.

Володин В. Новый методический подход к определению цены земли / В. Володин, Р. Еремина // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1996. – № 4. – С. 6–10.

Гуторов О. І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія,методологія, практика : [монографія] / О. І. Гуторов. – X. : Едена, 2010. – 405 с.

Гусаков В. Г. Аграрная экономика: термины и понятия : энциклопедический справочник / В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 576 с.

Готлобер В. О некоторых аспектах экономического плодородия почвы / В. Готлобер, Н. Давыдюк // Экономика сельского хозяйства. – 1989. – № 11. – С. 59–63.

Доклад о работе Второй сессии Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства (22–24 июля 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.fao.org/3/a-ml156r.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА