РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Т. П. Панюк вненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу, соціалізація бізнесу, соціальні аспекти, соціальна політика, етичне інвестування

Анотація

Досліджено сутність та роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств. Визначено проблеми формування системи соціальної відповідальності та її значення в сучасних умовах господарювання. Розроблено методичні рекомендацій щодо удосконалення інструментарію соціальної відповідальності на рівні підприємств і держави.

Біографія автора

Т. П. Панюк, вненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

канд. екон. наук

Посилання

Гришова І. Ю. Імплементація принципів соціально орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 7. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

Зелена книга Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552.

Комарницький І. Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс] / І. Ф. Комарницький, З. І. Галушко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/7_Social.pdf.

Крюкова І. О. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / І. О. Крюкова. – К., 2011. – 480 с.

Кужель В. В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери [Електронний ресурс] / В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3 (13). – С. 162–166. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Либоракина М. И. Социально ответственный бизнес: Глобальные тенденции и опыт стран СНГ : пер. с англ. / М. И. Либоракина. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2001. – 114 с.

Мамонова В. В. Механізми вдосконалення соціальної відповідальності бізнесу в Україні / В. В. Мамонова, К. Г. Озерова // Держава і ринок. – 2010. – № 2. – С. 120–124.

Митяй О. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / О. В. Митяй. – К. : Професіонал, 2008. – 288 с.

Петрушенко Ю. М. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 2009. – Вип. 37–3. – С. 25–31.

Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf.

Товма Л. Ф. Еколого-економічна складова в концепції сталого розвитку України [Електронний ресурс ] / Л. Ф. Товма. – Режим доступу :http://businessinform.net/pdf/2012/2_0/141_144.pdf.

Banerjee, Subhabrata Bobby. Corporate social responsibility: the good, the bad and the ugly / Subhabrata Bobby Banerjee. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2007. – 153 p.

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА