ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • А. В. А.В. Холодницька Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine
  • Л. І. Борисенко Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine

Ключові слова:

мотивація персоналу, закони управління мотивацією, механізм мотивації, мотиваційний моніторинг

Анотація

Висвітлено важливість практичного використання законів управління поведінкою працівників, охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти формування механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах.

Біографії авторів

А. В. А.В. Холодницька, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

канд. екон. наук

Л. І. Борисенко, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ст. викладач

Посилання

Гайдученко С. О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / С. О. Гайдученко ; Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Х. : ХНУМГ,2013. – 111 с.

Дмитренко Г. А. Формування цілеорієнтованої мотивації персоналу: організаційно-

технологічний аспект / Г. А. Дмитренко, Є. Р. Чернишова // Вища школа. – 2009. – № 12. –С. 19–28.

Дмитренко Г. А. Технологія цілеорієнтованої мотивації персоналу із застосуванням мотиваційного моніторингу / Г. А. Дмитренко, М. С. Діденко, О. В. Стахів. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2012. – 23 с.

Зіновчук В. В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств / В. В. Зіновчук, Т. В. Штерма. – Чернівці : Буковинський університет, 2012. – 228 с.

Кропивко М. М. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населен-

ня / М. М. Кропивко // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 29.

Котова Н. І. Мотивація персоналу агропромислових підприємств: проблеми та напрями забезпечення [Електронний ресурс] / Н. І. Котова, І. Ю. Кучеренко // Економіка промисловості. – 2011. – № 1. – С. 226–230. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_1_37.pdf.

Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект /

М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк. – К. : ІАЕ, 2005. – 370 с.

Харчишина О. В. Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культу-

ри [Електронний ресурс] / О. В. Харчишина // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1.– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_106.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА