ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. М. Базилевич Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine

Ключові слова:

концепція розвитку, інновації, типологія, державні програми, розвиток АПК, стабілізація

Анотація

Проаналізовано сучасну концепцію розвитку АПК України та виділено можливі напрями розвитку, які, на нашу думку, сприятимуть сталому розвитку економіки галузі. Висвітлено основні напрями розвитку. Розглянуто теоретичну модель концепції, запропоновано відповіді на нагальні питання, пов’язані з проблемами розвитку агропромислового комплексу. Запропоновано розглядати інноваційний розвиток галузі як один із можливих шляхів модернізації та реформування. Крім того, з’ясовано питання запровадження окремих державних програм. Охарактеризовано сутність інноваційного розвитку АПК, теоретико-методологічні засади концепції, часовий діапазон та етапи її реалізації. Досліджено передумови, рушійні сили, перешкоди і ризики інноваційного розвитку АПК. Наведено державні та регіональні програми, які належить розробити на основі концепції.

Біографія автора

В. М. Базилевич, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ст. викладач

Посилання

Концепція розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk?nid=14008.

Черевик Н. В. Проблеми та перспективи розвитку АПК / Н. В. Черевик, М. В. Вітченко, А. О. Титаренко // Вісник ЖДТУ (серія: Економічні науки). – 2008. – № 4 (46). – С. 235–245.

Покатаєва О. В. Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги / О. В. Покатаєва, О. І. Трохимець // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 98–101.

Прокопець Л. В. Державна підтримка як фактор підвищення конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Прокопець // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лют. 2013 р. : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. – Т. 1 : Теоре-

тичні та практичні питання. – С. 106–107.

Формування конкурентоспроможності виробництва зернових культур в Україні : [монографія] / Л. І. Антошкіна, Н. В. Рунчева, М. М. Ігнатенко, В. К. Антошкін, А. С. Рунчева. – К. :Дельта, 2012. – 205 с.

Шубравська О. В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки:світові тенденції та вітчизняні реалії / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2010. –№ 3. – C. 90–102.

Жук В. М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу /В. М. Жук // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 33–42.

Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / под ред.Ю. В. Макогона. – К. : Знання, 2007. – 461 с.

Програми розвитку АПК України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uagra.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/APK-STRATEGY_02. 2014.p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА