ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • М. К. Чернявська Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ,

Ключові слова:

інновація, аналіз, торговельні підприємства, роздрібна торгівля, , інформаційне забезпечення

Анотація

Досліджено основні проблемні аспекти здійснення та аналізу інноваційної діяльності торговельних підприємств. Проведено аналіз сучасного стану розвитку торговельної сфери, визначено чинники та перспективні напрями запровадження інновацій.

Біографія автора

М. К. Чернявська, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

аспірант

Посилання

Ващенко Н. Сутність інновацій торговельного підприємства / Н. Ващенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – № 1 (28). – С. 369–381.

Гладкова О. В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінансовий саморозвиток торговельних підприємств : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Гладкова Ольга В’ячеславівна. – Донецьк, 2010. – 167 с.

Защук М. С. Управління інноваційним розвитком торговельного підприємства : дис. …канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Защук Марина Сергіївна. – Донецьк, 2012. – 225 с.

Іваненко Л. Тенденції розвитку українського ритейлу в аспекті інноваційних технологій / Л. Іваненко, А. Калюжний // Економіка. – 2013. – № 2 (122). – С. 28–33.

Іжевський В. В. Інноваційний розвиток роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у ринковому середовищі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Іжевський Володимир Віталійович. – Львів, 2011. – 189 с.

Красневич Г. Л. Економічне обґрунтування проектів розвитку підприємств роздрібної торгівлі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Красневич Ганна Львівна. – К., 2011. – 300 с.

Кужилєва О. В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства : дис. … канд. екон.наук : спец. 08.00.04 / Кужилєва Оксана Володимирівна. – Донецьк, 2007. – 165 с.

Лігоненко Л. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні / Л. Лігоненко,

Г. Красневич // Ринкові дослідження: товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 7–14.

Лісіца В. В. Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період / В. В. Лісіца // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 2 (66). – С. 136–142.

Молодоженя М. С. Управління результативністю інноваційної діяльності підприємств торгівлі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Молодоженя Марина Сергіївна. – К., 2012. –217 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2014. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у I кварталі 2015 року щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України.– Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Підкамінний І. М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі /

І. М. Підкамінний, І. О. Совершенна // Бізнесінформ: Економіка. – 2013. – № 1. – С.156–159.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Апопій,Ю. А. Дайновський, С. В. Скибінський та ін.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. –Вип. 12. – 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА