ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Попело Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Ukraine

Ключові слова:

наукова сфера, наукова та науково-технічна діяльність, науковий потенціал, інтелектуальний капітал, інтеграція, інновація, інноваційна діяльність

Анотація

Проаналізовано динаміку показників фінансування наукової і науково-технічної діяльності, обсяги бюджетного фінансування наукової сфери. Проведено ранжування регіонів України за обсягом фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013 році. Розглянуто динаміку показників міжнародного співробітництва, співробітництва з міжнародними фондами, обсягів фінансування міжнародних проектів за рахунок державного бюджету. Наведено структуру фінансування програм і проектів у сфері міжнародного наукового і науково технічного співробітництва за секторами науки.

Біографія автора

О. В. Попело, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

канд. екон. наук

Посилання

Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 р. : стат. зб. / за ред. О. О. Кармазіна.– К. : Держкомстат, 2014. – 314 с.

Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України [Елек

тронний ресурс]. – Режим доступу : www.dknii.gov.ua.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президе

нта України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / А. А. Чухно,

П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; за ред. НАН України А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ