АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • І. Ю. Гришова Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • С. С. Стоянова-Коваль Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Ukraine

Ключові слова:

підприємство, кластерний підхід, інвестиційна привабливість, економічний розвиток, сталий розвиток

Анотація

Досліджено особливості економічного розвитку підприємств з урахуванням їх інвестиційної привабливості. Також побудована схема інтегрального оцінювання показників сталого розвитку інвестиційної діяльності підприємств. Застосовано отримані результати для аналізу розвитку харчових підприємств Херсонської та Миколаївської областей.

Біографії авторів

І. Ю. Гришова, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р екон. наук

С. С. Стоянова-Коваль, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

канд. екон. наук

Посилання

Анисимова Ю. А. Применение инновационных схем распределения долговых обязательств на розничном рынке электрической энергии (мощности) в России / Ю. А. Анисимова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С.12–15.

АтаманчукЮ. М. Інвестиційна привабливість підприємств агросфери [Електронний ресурс] / Ю. М. Атаманчук. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_5.pdf.

Гришова И. Ю. Анализ рынка птицеводства в контексте конкурентоспособности пищевой промышленности Украины / И. Ю. Гришова // Актуальные проблемы экономики и управления.– 2014. – Вып. 3. – С. 53–60.

Гришова И. Ю. Аналитическое обеспечение управления структурой оборотных активов молокоперерабатывающих предприятий / И. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 23–26.

Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина :IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. –С. 27–32.

Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств /

І. О. Крюкова // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–45.

Кужель В. В. Аналіз потенціалу кластеризації в агропромисловому комплексі Черкаської області / В. В. Кужель, О. П. Манзій // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 107–113.

Кужель В. В. Аналітична характеристика сучасної моделі регіонального інноваційнопромислового кластеру / В. В. Кужель, О. П. Манзій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, ч. 1. – С. 30–36.

Кужель В. В. Продовольчий кластер як один із критеріїв системи забезпечення продовольчої безпеки / В. В. Кужель, О. П. Манзій // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. − № 2 (74). – С. 45–53.

Митяй О. В. Особливості формування й оцінювання конкурентоспроможності в аграрній сфері / О. В. Митяй // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 4. – С. 12–19.

Язлюк Б. О. Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави / Б. О. Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного кономічного університету «Економічна думка», 2014. – Т. 18, № 2. – С. 305–309.

Anisimova Yu. Modern approaches to the construction of financial instruments at markets of electric energy / Yu. Anisimova // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2014.– Vol. 3, No. 1. – P. 64–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ