ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Автор(и)

  • М. В. Кравченко Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна, Ukraine

Ключові слова:

українська молодь, європейські перспективи, можливості, загрози

Анотація

Досліджено аналіз можливостей та загроз євроінтеграційних прагнень молоді України. Підписання угоди між Україною та Європейським Союзом про асоційоване членство підтвердило прагнення українців стати повноправними членами Європи. Саме молодь стала рушійною силою у цивілізаційному виборі України. Заможні країни ЄС приваблюють молодих людей з усього світу, особливо перспективи вбачаються у навчанні та працевлаштуванні. Українська молодь також хоче долучитися до європейської спільноти, розширюючи межі культурного, освітнього, громадського міжнародного співробітництва, вивчаючи та застосовуючи європейський досвід розбудови держави та суспільства.

Біографія автора

М. В. Кравченко, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

д-р наук з держ. упр.

Посилання

Либанова Э. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э. Либанова //

Демографія і соціальна економіка. – 2014. – № 1 (21). – С. 9–22.

Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном. Спеціальна доповідь

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : http://www.ombudsman.kiev.ua/publ/dopov_2/d2_zm.htm.

Моніторинг громадської думки населення України: березень–квітень 2015 р. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uisr.org.ua.

Стратегія реформ-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/news/31289.html.

Перспективні напрями реформування допомоги при народження дитини в умовах еко-

номічної кризи. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.niss.gov.ua/articles/1810.

Employment and social protection in the new demographic context. Report IV. Fourth item on

the agenda of International Labour Conference, 102nd Session, 2013. – Geneva : International Labour

Office, 2013. – IV+120 рр.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27