КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Максим Миколайович Забаштанський Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Інна Михайлівна Сирбу Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

стимул, стимулювання праці, стимулювання персоналу, матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання, мотиваційний чинник

Анотація

Досліджено сучасний стан стимулювання праці персоналу підприємства, сформовано передові підходи до стимулювання праці та визначено ключові принципи її реалізації. Виокремлено основні чинники, які необхідно враховувати у процесі формування ефективної системи стимулювання праці персоналу підприємства. Здійснено аналіз динаміки номінальної заробітної плати найманих працівників в умовах значних інфляційних коливань економіки країни. Висвітлено основні підходи до використання нематеріальних методів стимулювання праці працівників та доведена доцільність їх реалізації у площину економічного потенціалу суб’єктів господарювання, що сприятиме підвищенню результативності їх функціонування, а також створенню сприятливих умов розвитку персоналу.

Біографії авторів

Максим Миколайович Забаштанський, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці

Інна Михайлівна Сирбу, Чернігівський національний технологічний університет

магістр кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Адамчук В. В. Экономика и социология труда : учеб. для вузов / В. В. Адамчук, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 407 с.

Волкова Н. В. Удосконалення форм мотивації праці / Н. В. Волкова // Людина й праця. – 2005. – № 12. – С. 41–48.

Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. – М. : НОРМА, 2001. – 213 с.

Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / А. П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 2003. – 325 с.

Забаштанський М. М. Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні /М. М. Забаштанський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6 (44). – С. 23–27.

Іванов С. Л. Роль нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / С. Л. Іванов // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 5. –

С. 34–38.

Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г. В. Іванченко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 21–23.

Комарова М. Мотивація праці та підвищення ефективності роботи / М. Комарова // Людина й праця. – 1997. – № 10. – С. 12–15.

Солдатов А. В. Зарубіжний досвід стимулювання праці / А. В. Солдатов // Людина й праця. – 2006. – № 4. – С. 24–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ