КЛАСТЕР ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Ю. С. Папіж ДВНЗ«Національний гірничий університет»

Ключові слова:

кластер, оптимізація, господарство, гірничодобувний регіон

Анотація

Наголошено,  що  кластерний  механізм  є  дієвим  ефективним  інструментом  стимулювання  розвитку  економіки регіонів.  Проаналізовано  теоретичні  засади  сутності  кластерів,  х  ефективного  формування  та  функціонування. Досліджено розуміння сутності регіонального кластера в сучасних умовах господарювання та необхідність удосконалення  концептуальних  засад  його  визначення.  Акцентовано  на  проблемі  обґрунтування  концептуальних  засад  формування  територіально-виробничих  кластерів  для  стимулювання  розвитку  гірничодобувних,  у  тому  числі  депресивних,  територій,  що  має  особливу  актуальність  для  України.  Сформульовано  основні  причини  неможливості застосування  наявних  у  теперішній  час  моделей  кластерів  для  розвитку  гірничодобувних  регіонів.  Вперше  запропоновано поняття «автономний спеціалізований поліструктурний кластер» гірничодобувного регіону, який, на відміну від  наявних,  передбачає  поєднання  суб’єктів  господарювання  не  за  ознакою  належності  до  однієї  промисловості через виготовлення відповідної продукції та надання послуг, а за ознакою належності до єдиного ресурсного центру кластера, який надає можливість використовувати комплекс ресурсів природного та техногенного походження для виготовлення продукції і надання послуг різних галузей промисловості.

Біографія автора

Ю. С. Папіж, ДВНЗ«Національний гірничий університет»

канд. екон. наук

Посилання

Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля / Є. Безвушко // Перспективні дослідження. – 1999. – №2. – С. 17–23.

Бутенко А. І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону [Електронний ресурс] / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 25–28. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua.

Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ«Тріада-М», 2011. – 502 с.

Папіж Ю. С. Визначення територіально-виробничих кластерів для гірничодобувних підприємств / Ю. С. Папіж // Економічний простір. – 2014. – №90. – С. 187–195.

Пашкевич М. С. Наукові засади регулювання регіональної економіки : [монографія] /М. С. Пашкевич. – Дніпропетровськ-Донецьк: НГУ, 2012. – 790 с.

Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс] : Закон України №2850–IV від 08.09.2005 : за станом на 10.06.2012. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2850-15.

Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: украинский контекст / С. И. Соколенко. – К. : Логос, 2002. – 646 с.

Тищенко О. М. Класифікація промислових кластерів: типи й моделі / О. М. Тищенко // Науковий вісник Волинського національного університету мені Лесі Українки. – 2010. – №4. – С. 12–18.

Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition / Michael E. Porter // Harvard Business Review. – 1998. – 621 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ