ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Євгенія Юхимівна Маркова Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Ukraine

Ключові слова:

рибне господарство, дефіцит, попит, технологічні коефіцієнти, методичний центр

Анотація

Висвітлено основні підходи щодо формування системи оцінювання та моніторингу соціально-економічної ефективності діяльності підприємств рибної галузі, розглянуто базовий показник – рівень душового споживання рибної продукції, запропоновано заходи щодо підвищення коефіцієнта використання устаткування, детально розглянуто способи збільшення темпів освоєння біологічних запасів Світового океану і задоволення фізіологічної норми харчування населення в рибних продуктах на базі розвитку вітчизняного рибопромислового комплексу, досліджено проблеми із вартісними показниками, проаналізовано зведені дані в галузі по реалізованій харчовій рибній продукції за трестівським або главковським методами, щоб той самий продукт не рахували багато разів, формування найважливішого показника – випуску харчової рибної продукції в тоннах на рівні регіону, галузі. Розроблена система показників ефективності підприємств рибної промисловості і галузі в цілому, яка може служити методичним інструментом обґрунтування ефективності заходів державної підтримки, оскільки вона дозволяє ранжувати рибогосподарські структури за рівнем їх економічної стійкості.

Біографія автора

Євгенія Юхимівна Маркова, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

кандидат економічних наук, здобувач

Посилання

Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27.

Hurwitz L. Optimality and informational efficiency in resource allocation processes / Hurwitz L. // Mathematical Methods in the Social Sciences / K. J. Arrow, S. Karlin, P. Suppes (eds.). Stanford: Stanford University Press, 1960.

Ladonko L. State management of innovative activity in Ukraine / Ladonko L., О. Mikhaylovska, N. Filippova, N. Tkalenko // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, Research and Publishing Center «Colloquium»: San Francisco, California, USA, 2015. – Р. 56–62.

Гришова І. Ю. Реструктуризація переробних підприємств АПК в умовах глобалізації/ І. Ю. Гришова //Прикладна економіка – від теорії до практики : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 жовтня 2015 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – C. 45–48.

Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства України на 2012– 2016 роки [Електронний ресурс] : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1245. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-%D0%BF.

Довбыш О. Э. Зарубежный опыт развития морской аквакультуры и ее приоритетные задачи в Украине / О. Э. Довбыш // Рибне господарство України. – 2010. – № 2. – С. 2–9.

Киселев В. К. Об оздоровлении рыбохозяйственного комплекса / В. К. Киселев // Рыбное

хозяйство. – 2005. – № 5. – С. 29–31.

Кластери рибодобування, рибопереробки, аквакультури. Українські кластери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org/universitet/ klastery-ukraina/2012-

study/perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasteri-ribodobuvannya-ribopererobkiakvakulturi/.

Корельский В. Ф. Регулирование конкурентных отношений при промысле водных биологических ресурсов / В. Ф. Корельский, А. Н. Макоедов // Вопросы рыболовства. – 2004. – Т. 5, № 3 (19). – С. 385–394.

Корчмит В. А. Экономика отрасли (рыбная промышленность): метод. указания / В. А. Корчмитю. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2002. – 32 с.

Красноруцький О. О. Оцінка характеру реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2010. – № 3. – С. 62–73.

Красноруцький О. О. Теоретико-методологічні аспекти оцінки розвитку конкуренції та ефективності збуту сільськогосподарської продукції / О. О. Красноруцький // Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 2 (53). – С. 90–99.

Ладонько Л. С. Підходи до структуризації стратегічного потенціалу промисловості / Л. С. Ладонько, О. М. Клименко // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–16 вересня 2015 р., м. Кошице, Словаччина). – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – С. 83–84.

Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру / Р. М. Скупський // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 86–101.

Язлюк Б. О. Методика оцінки рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрірегіональних територій / Б. О. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-т. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 37, ч. I. – С. 57–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА