ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Бухун Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет», Ukraine

Ключові слова:

інвестиції, оптимізаційна модель, космічна галузь, структурна перебудова, стратегічний аналіз

Анотація

У статті на прикладі космічної галузі, що має стратегічне значення для держави, обґрунтована необхідність розвитку наукоємного виробництва в Україні, розглянуто проблеми, з якими стикаються підприємства космічної галузі України, проаналізовано причини, що їх спричиняють, та розглянуто можливі шляхи їхнього вирішення. Аналіз показників діяльності українських підприємств космічної галузі демонструє, що більша частина бюджетного фінансування, що надходить до галузі, скерована не на її розвиток, а на покриття кредитних зобов’язань. У межах пошуку нових, більш ефективних форм управління підприємствами космічної галузі України, та необхідності проведення реструктуризації галузі, проаналізовано механізми та інфраструктурне забезпечення, що забезпечує залучення інвестицій до підприємств космічної галузі України. Проведено детальний статистичний аналіз динаміки зміни основних показників розвитку космічної галузі України у 2010–2014 рр., на основі проведеного аналізу кількісних та якісних показників функціонування космічної галузі розроблено оптимізаційну модель розподілу інвестицій на підприємствах космічної галузі України.

Біографія автора

Юрій Володимирович Бухун, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет»

здобувач кафедри міжнародної економіки

Посилання

Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України / під ред. А. Я. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 41 с.

Маркович І. Б. Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри : монографія / І. Б. Маркович. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 256 с.

Инновационный менеджмент / под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндэли. – М. : ЦИСН, 2008. – 568 с.

Бухун Ю. В. Розробка ефективної інвестиційної політики підприємств космічної галузі в умовах модернізації економіки [Електронний ресурс] / Ю. В. Бухун // Європейські перспективи.

– 2013. – № 9. – С. 29–35. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_9_6.

Бухун Ю. В. Формування бюджетної політики підприємств космічної галузі в умовах кризи [Електронний ресурс] / Ю. В. Бухун // Економіка промисловості. – 2015. – № 3. – С. 77–86. –

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2015_3_8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА