ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ АУДИТОРОМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Автор(и)

  • Ольга Едуардівна Лубенченко Державний економіко-технологічний університет транспорту, Ukraine

Ключові слова:

фінансова звітність, аудиторський ризик, стратегія, план аудиторської перевірки, іноземна валюта, гіперінфляція, міжнародні стандарти фінансової звітності

Анотація

Розглянуто організацію і методику перевірки аудитором фінансових звітів, представлених за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), в іноземній валюті. Побудовано схему організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, схему організації аудиту фінансової звітності або виконання завдання з погоджених процедур. Наведено якісні характеристики фінансової звітності, серед яких: доречність, достовірність, зіставлення, своєчасність, зрозумілість, безперервність діяльності. Досліджено сутність поняття «гіперінфляція». Розроблено загальну стратегію аудиту фінансової звітності, що складена відповідно до МСФЗ. Розглянуто поняття «аудиторський ризик» та його компоненти, а саме: ризик суттєвого викривлення, ризик невиявлення. Розглянуто план аудиторської перевірки фінансової звітності, що складена відповідно до МСФЗ, тест оцінки аудиторських доказів.

Біографія автора

Ольга Едуардівна Лубенченко, Державний економіко-технологічний університет транспорту

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри облік і аудиту

Посилання

Редько О. Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук / О. Ю. Редько. – К., 2009. – 40 с.

Костирко Р. О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація : монографія / Р. О. Костирко. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2010. – 728 с.

Дмитренко И. Н. Организационные предпосылки становления системноориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Международные стандарты аудита из

применения в практической деятельности : материалы Межрегиональной научно-практической конференции. – Севастополь : Севастопольское ТО САУ, 2004. – С. 26–35.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 р. № 996–XIV. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 01.01.12 р. (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_004.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 01.01.12 р. (зі змінами та

доповненнями). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_022.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 01.01.12 р. (зі

змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_048.

Mankiw, N. G. (2005). Macroeconomics (5th ed). Retrieved from http://library.if.ua/book/63/4522.html.

The Washington Post [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net/finance/1050320-inflyatsiya-v-ukraine-dostigla-272-the washingtonpost.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ