ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ

Автор(и)

  • Віктор Петрович Онищенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

консолідована фінансова звітність, внутрішньогруповий прибуток, процедури консолідації, материнське підприємство, дочірні підприємства

Анотація

Розглянуто проблему виключення (елімінації) результатів внутрішньогрупових операцій між учасниками виробничої консолідованої групи. Досліджено основну термінологію внутрішньогрупових операцій при консолідації фінансової звітності. Розкрито відмінність між реалізованим та нереалізованим внутрішньогруповим прибутком. Порушено проблему виключення внутрішньогрупового прибутку з консолідованої фінансової звітності виробничої групи компаній. Висвітлено особливості консолідаційних корегувань виробничих консолідованих груп, що полягає у виключенні внутрішньогрупового прибутку з залишків виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості її реалізації. Запропоновано наближену методику розподілу внутрішньогрупового прибутку між залишками виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості її реалізації, що ґрунтується на розрахунку середнього вмісту внутрішньогрупового прибутку в вартості активів. На прикладі показано застосування цієї методики.

Біографія автора

Віктор Петрович Онищенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс] : затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практикаУкраїни : навчально-практичний посібник / В. М. Костюченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 528 с.

Озеран В. О. Місце класифікації внутрішніх розрахунків в організації та методиці їх обліку, контролю та аналізу / В. О. Озеран, Н. О. Литвиненко // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей : Міжнародна науково-практична конференція. – Житомир : Рута, 2009. – 148 с.

Онищенко В. Методика та організація консолідованої фінансової звітності / В. Онищенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 168 с.

Онищенко В. Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 22–29.

Семчук І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. –2011. – № 3. – С. 327–337.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ