ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГЕРІАТРИЧНИХ УСТАНОВ

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Кичко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Орися Миколаївна Тріщук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

управління персоналом геріатричних установ, підвищення ефективності управління персоналом, відділ кадрів, мотивація персоналу

Анотація

Визначено причини, що зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління персоналом геріатричних установ, найголовнішими серед яких є погіршення економічного стану в Україні, недостатній рівень фінансування геріатричних установ. Доведено, що можливими чинниками підвищення ефективності діяльності установи є фінансовий та кадровий аспекти, але збільшення фінансування геріатричних установ нині є проблематичним, тому на перший рівень актуальності виходить персонал, управління ним. Обґрунтовано, що гарантією ефективного управління персоналом є гнучка, адаптована до умов сьогодення організаційна структура, орієнтована на збалансування поведінки працівників та належна допомога підопічним геріатричної установи. Наведено аргументи на користь того, що покращення соціального, медичного обслуговування підопічних геріатричних установ безпосередньо пов’язана з удосконаленням форм та методів управління персоналом, оновленням організаційної структури тощо. Розроблено комплекс заходів щодо удосконалення системи управління персоналом геріатричної установи.

Біографії авторів

Ірина Іванівна Кичко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Орися Миколаївна Тріщук, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Грузіна І. А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія /

І. А. Грузіна, В. І. Дериховська. – Х. : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 252 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Злупко С. Економічна наука і наукознавство : монографія / С. Злупко. – Л. : Тріада Плюс, 2006. – 776 с.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2006. – 230 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління : монографія / Л. Е. Обран-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2010. – 426 с.

Щекин Г. В. Теория кадровой политики : монография /

Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2003. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ