ТОВАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2011–2015 РР.: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

Автор(и)

  • Максим Юрійович Демченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

товарний експорт, товарні поставки, торговельна валютна виручка, платіжний баланс, країни Європи, країни СНД, валютний тренд

Анотація

Проаналізовано товарній експорт України за період 2011–2015 рр. Отримані дані підтверджують, що поставки українських товарів до країн Європи, особливо таких як: Італія, Польща, Німеччина, Іспанія, Угорщина, Нідерланди, Румунія, Чехія та Франція, починаючи з 2014 р. значно переважать поставки до країн СНД. Одночасно товарний український експорт стрімко зростає на Азійському та Африканському ринках. Динаміка тренду поставок товарів до країн Європи в еквіваленті національної валюти і, на відміну від валютного тренду, є позитивною, що підтверджує збільшення євроспрямованості української економіки.

Біографія автора

Максим Юрійович Демченко, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Белінська Я. В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. − 2008. – № 3 (8). – С. 120–131.

Джуччі Р. Динаміка експорту України у 2014 році [Електронний ресурс] / Р. Джуччі, М. Риженков, В. Мовчан ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ; Німецька консультативна група (Берлін/Київ, березень 2015 р.). – Режим доступу : https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/ede82e61d58773bb17b94e3fa3ea6a78.pdf.

Шевчук О. М. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / О. М. Шевчук, Л. Й. Созанський, Н. Б. Татарин // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 8–13.

Демченко М. Ю. Глобальні золотовалютні резерви: сучасний стан та прогноз / М. Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка – 2013. – № 3 (019). – С. 108–116.

Демченко М. Ю. Міжнародні резерви в контексті змін валютної складової / М.Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕіУ. Серія 1. Економіка – 2013. – № 4 (20). – С. 164–171.

Демченко М. Ю. Міжнародні золотовалютні резерви в контексті фінансової стабільності країни / М.Ю.Демченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 286–292.

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за період 2011-2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Товарна структура зовнішньої торгiвлi України за сiчень-грудень 2014–2015 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період 2010–2015 рр.) [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – Режим

доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.

Макроекономічні показники. Індекси споживчих цін в Україні за 2002–2015 рр. (рік до попереднього року, %) [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. − Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ