ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Альвіна Іванівна Орєхова кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Ukraine
  • Оксана Володимирівна Шапаренко Сумський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

контроль, управлінський контроль, ефективність, показники ефективності, персонал, трудові ресурси

Анотація

Визначено управлінський контроль як окремий вид діяльності підприємства, який здійснюється з використанням конкретних методів, окремо розроблених і визначених керівництвом з метою ефективного, раціонального використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів, а також регулювання їх з метою отриманого бажаного результату та поставлених цілей. Зазначено, що, як і кожний вид діяльності, управлінський контроль має свій результат і, відповідно, показники ефективності його здійснення, які можна визначити, виходячи із завдань і мети контролю. Доведено необхідність систематизації показників ефективності управлінського контролю, об’єднавши за групами, а саме, виходячи зі стадій циклу оборотності засобів господарювання. Така система поділу відповідає і стадіям здійснення контролю: попередній, поточний і заключний. Проаналізовані показники ефективності управлінського контролю на стадії використання трудових ресурсів. Система показників ефективності управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства може бути доповнена самим підприємством залежно від специфіки його діяльності, орієнтації на певні цілі тощо.

Біографії авторів

Альвіна Іванівна Орєхова, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного контролю та аудиту

Сумський національний аграрний університет

Оксана Володимирівна Шапаренко, Сумський національний аграрний університет

магістрант

Посилання

Бутинець Т. А. Управлінський контроль та його елементи / Т. А. Бутинець // Вісник ЖДТУ. Серія. Економічні науки. – 2010. – № 1. – С. 31–37.

Gryshova I. Yu. Evaluation of financial potential development factors in agricultural production / I. Yu. Gryshova, O. V. Mityay, V. V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 169–172.

Лозовський О. М. Управлінський контроль як складова ефективної діяльності підприємства / О. М. Лозовський, Ю. С. Чабан // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6, ч. 3. – С. 16–19.

Партин Г. О. Особливості формування системи управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства та її інформаційно-аналітичне забезпечення [Електронний ресурс] / Г. О. Партин. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12557/1/36_181- 185_Vis_722_menegment.pdf.

Подолянчук О. А. Класифікація контролю за організаційними формами та видами / О. А. Подолянчук // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 35. – С. 276–282.

Подолянчук О. А. Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства / О. А. Подолянчук // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. – № 1. – С. 117–126.

Савченко Р. О. Управлінський контроль у системі менеджменту / Р. О. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 42–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ