СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Альона Миколаївна Ревко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

людський розвиток, освіта, освітні програми, інвестиції в освіту, витрати, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню польського досвіду функціонування системи освіти як головної детермінанти людського розвитку. Розглянуто основні джерела фінансування освіти в умовах децентралізації владних повноважень. Визначено, що інвестиції в освіту як базис людського розвитку на кожному етапі життєвого циклу людини різняться за своєю цільовою спрямованістю та джерелами витрат. Проведено аналіз річних державні витрати на вищу освіту серед країн-членів Європейського простору вищої освіти. Встановлено, що якісний людський розвиток, його трансформація та використання забезпечує формування, ефективне використання та нарощення конкурентних переваг конкретного адміністративно-територіального утворення.

Біографія автора

Альона Миколаївна Ревко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Система освіти Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.workabroad.com.ua/index.php/ua/extensions/sistema-obrazovaniya-polshi.

Макарова О. В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О. В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с.

Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. – Чернігів, 2015. – 126 с.

Бутко М. П. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / М. П. Бутко, А. М. Ревко ; під. заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – 276 с.

The System of Education in Poland. – Foundation for the Development of the Education System, Warsaw, 2014. – 95 p.

Сталий розвиток суспільства : навчальний посібник / авт. : А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2-ге вид. – К., 2011. – 392 с.

The European Higher Education Area in 2015 : Bologna Process Implementation Report / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2015. – 300 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ