ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Сидоренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

землі сільськогосподарського призначення, раціональне використання, програма використання та охорони земель

Анотація

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок. У сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась. Ситуація в земельних відносинах і системі землекористування сільських територій залишається складною і неврегульованою. Сучасний стан використання земельних ресурсів не повною мірою відповідає вимогам раціонального використання природних ресурсів. Підтвердженням цього є ті факти, що в результаті інтенсивного використання земель порушено екологічно безпечний баланс співвідношення площ угідь, стали відчутнішими негативні екологічні наслідки техногенного впливу, які спричиняють суттєву шкоду земельним ресурсам, здоров’ю людей, завдають значних економічних збитків господарському комплексу. Отже, з огляду на незадовільне використання земельних ресурсів, проблема раціонального використання та охорони земель у сучасний період набуває особливого значення, а її вирішення потребує дієвих заходів впливу, зокрема правового характеру.

Біографія автора

Ірина Іванівна Сидоренко, Чернігівський національний технологічний університет

Старший викладач

Посилання

Гунько Л. А. Формування типів сільськогосподарських землекористувань в умовах нових земельних відносин / Л. А. Гунько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 128–133.

Кустовська О. В. Оцінка якості грунтового покриву сільськогосподарського підприємства як передумова впровадження органічного виробництва / О. В. Кустовська, Ю. А. Куценко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 3-4. –

С. 107–112.

Ступень М. Г. Концептуальні засади організації використання земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах /

М. Г. Ступень, Н. Є. Стойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – № 1 (19). – С. 277–281.

Третяк А. М. Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій / А. М. Третяк, В. М. Другак // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 1-2. – С. 133–142.

Земельний фонд України як об’єкт земельного кадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mybiblioteka.su/tom2/2-102477.html.

Третяк А. М. Концептуальні засади розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій : [проект] / Третяк А. М. ; Національна академія аграрних наук України. – К. : НААН, 2014. – 24 с.

Осипчук С. О. Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення [Електронний ресурс] / С. О. Осипчук,

Й. М. Дорош ; Національний інститут стратегічних відносин. – Режим доступу : 77.121.11.22/ecolib/6/33.doc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА