РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Попело Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

розміщення продуктивних сил, регіональна економіка, теорія, концепція, спеціалізація

Анотація

Систематизовано історію становлення та розвитку ключових теоретичних підходів і концепцій до розвитку і розміщення продуктивних сил. Розглянуто і проаналізовано вагомі дослідження представників теорії розташування виробництва, теорії промислового штандорта, теорії центральних місць, теорії «полюсів росту» та «центрів розвитку», теорії регіональної спеціалізації і міжрегіональної торгівлі, гравітаційної моделі просторової взаємодії, теорії ринкових потенціалів і просторової взаємодії, теорії економічних кластерів та теорії розміщення продуктивних сил у системі загальноекономічної теорії. Обґрунтовано вплив розглянутих теоретичних підходів на сучасні процеси модернізації продуктивних сил регіонів України

Біографія автора

Ольга Володимирівна Попело, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та  державного управління

Посилання

Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : [монографія] / М. П. Бутко,

О. В. Попело ; [під ред. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

Злупко С. М. Історія економічної теорії : навч. посіб. / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2005. – 719 с.

Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія / М. О. Кизим. – Х. : ІНЖЕК, 2011. – 304 с.

Попело О. В. Інтелектуальний ресурс як платформа економіки знань в національному і регіональному вимірах / О. В. Попело // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2015. – № 1. – С. 286–291.

Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – № 2. – С. 95–105.

Попело О. В. Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону /

О. В. Попело // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 49–53.

Семенов В. Ф. Регіональна економіка / В. Ф. Семенов. – К. : МП «Леся», 2008. – 595 с.

Стадницький Ю. І. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) / Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ