БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Vladyslav Haievskyi Odessa state agricultural university, Ukraine

Ключові слова:

бенчмаркінг, антикризове управління, бізнес-процес, інноваційні технології, стратегічне планування, господарські рішення

Анотація

У статті через синтез таких понять, як «бенчмаркінг», «антикризове управління» визначено сутність питання бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління, як потужний інструмент, за допомогою якого підприємство проводить порівняльний аналіз процесів та ефективної діяльності і дозволяє скоротити витрати на виготовлення продукції при обмеженості ресурсів, підвищити прибуток і досягти успіху в оптимізації стратегії діяльності підприємства.

Біографія автора

Vladyslav Haievskyi, Odessa state agricultural university

PhD studen

Посилання

Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики / И. А. Аренков. – СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 2004. – 250 с.

Афанасьева Н. В. Концепция и инструментарий эффективного предпринимательства: учеб. пособие / Н. В. Афанасьева, Г. Л. Багиев, Г. Лейдинг. – СПб. : Изд-воСПбУЭФ, 2003. – 337 с.

Бендарчук М. С. Бенчмаркінг – сучасний засіб покращення конкурентоспроможності взуття для молоді [Електронний ресурс] /

М. С. Бендарчук, М. І. Ковальчук. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vlca/Tovar/2009_10/02.pdf.

Бресин С. Практика бенчмаркінгу / С. Бресин // Зарубіжні маркетингові дослідження. – 2004. – № 1. – С. 7–10.

Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/ct/ct003.html.

Гришова І. Ю. Стабільність конкурентоспроможного стану на внутрішніх та зовнішніх ринках агропромислового комплексу України /

І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3 (177). – С. 66–73.

Шпичак О. М. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України /

О. М. Шпичак, С. А. Станісевич, Т. В. Куць ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2010. – 265 с.

Зиберт Гуннар. Бенчмаркинг. Руководство для практиков / Гуннар Зиберт, Штефан Кемпф ; пер. с нем. под ред. Г. П. Манжосова. – М. : КИА центр, 2006. – 128 с.

Иванов И. Н. Конкурентный анализ. Бенчмаркинг / И. Н. Иванов,

Д. Ю. Фукова // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 22. – С. 105–109.

Кроковски В. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в управлінні постачаннями / В. Кроковски // Зарубіжні маркетингові дослідження. – 2003. – № 7. – С. 14–16.

Калетник Г. М. Розвиток ринку біопалива в Україні / Г. М. Калетник. – К. : Аграрна наука, 2008. – 464 с.

Маслов Д. В. Особенности применения бенчмаркинга на малых и средних предприятиях / Д. В. Маслов, Э. А. Белокоровин // Методы менеджмента качества. – 2004. – № 8.

Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві : доповідь на Дванадцятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 25–26 лютого 2010 року / В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 56 с.

Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного сектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://fem.znau.edu.ua/research/asp_mag2011.pdf.

Ткачук Г. Ю. Бенчмаркінг як потенційний інструмент досягнення конкурентоспроможності малими підприємствами агробізнесу /

Г. Ю. Ткачук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 2 (52). – С. 291–294.

Фурье Т. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку/ Т. Фурье // Зарубіжні маркетингові дослідження. – 2002. – № 1. – С. 7–10.

Швальбе Х. Практика маркетингу для малих і середніх підприємств / Х. Швальбе. – К. : Либідь, 2000. – 320 с.

H. Harrington, High Performance Benchmarking: 20 Steps to Success, McGraw Hill, 2006.

Kleine B. Benchmarking for continuous performance improvement: tactics for success / B. Kleine // Total Quality Environmental Management. – 2004. – Spring. – Pp. 283–295.

F. Caropreso, «Competitive Benchmarking: Xerox’s Powerful Quality Tool» In Making Total Quality Happen,Research 4. Report № 937, The Conference Board, New York, 1990.

Watson G. The Benchmarking Workbook: Adapting Best Practices for Performance. 22. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova, I. Kryukova,

O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – Pp. 24–27

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ