МЕГАРЕГУЛЯТОР ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вадим Валентинович Пірог Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Ukraine

Ключові слова:

Національний банк України, фінансовий ринок, фінансова система, державне регулювання, мегарегулятор, ринок фінансових послуг

Анотація

Проаналізовано зарубіжний досвід створення мегарегулятора, який об׳єднав би функції державного регулювання фінансового ринку в Україні. Визначено внутрішні та зовнішні фактори такої необхідності. На підставі аналізу зарубіжного досвіду запропоновано принцип створення мегарегулятора в Україні.

Біографія автора

Вадим Валентинович Пірог, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

Посилання

Вовчак О. Д. Структуризація фінансового ринку України /

О. Д. Вовчак, І. А. Канцір // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 2 (14). – С. 7–10.

Канцір І. А. Теоретичні аспекти функціонування фінансового ринку України як важливого елементу фінансової системи України /

І. А. Канцір // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (03.11.2011). – К. : КНЕУ, 2011. – С. 193–196.

Кравченко Ю. Я. Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 664 с.

Крилова А. О. Розвиток фінансового сектору в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. О. Крилова ; Університет банківської справи НБУ. – К., 2013. – 21 с.

НБУ хоче стати мегарегулятором фінансового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uris-c.com.ua/ 2014/06/12.

Програма розвитку фондового ринку на 2011–2015 роки [Електронний ресурс] : схвалена рішенням ДКЦПФР від 21.09.2010 р. № 1478 // Одеське територіальне управління ДКЦПФР. – Режим доступу : http://www.od.ssmsc.gov.ua/%28S%28lrtiodrs5ch02m55imz0mt55%29%29/ShowArticle.aspx?ID=335.

Титов А. В Украине создается единый финансовый мегарегулятор [Электронный ресурс] / А. Титов // Дело. – 2009. – 4 июля. – Режим доступа : http://www.delo.ua.

Фондовий ринок: регулятори і регулювання [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – № 16. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/fondoviy-rinok-regulyatori-iregulyuvannya-_.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ