ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Калінеску Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Ukraine
  • Дар’я Олексіївна Ніконова Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Ukraine

Ключові слова:

система оцінювання, соціальна ефективність, економічна ефективність, соціально-економічний механізм, отримувачі благ, реформи

Анотація

Доведено, що необхідною умовою формування і функціонування соціально-економічного механізму регулювання міграції населення є оцінювання ефективності його реалізації, що спирається на дані моніторингу соціального й економічного розвитку. Запропоновано систему оцінювання ефективності соціально-економічного механізму, яка включає диференційну послідовну систему показників, що характеризують трансформаційні фактори її реалізації. Об’єктивно оцінити ефективність, результативність та дієвість соціально-економічних механізмів, напрямків реформування міграційної політики можна тільки за наявності єдиних критеріїв, показників та індикаторів. Єдиного підходу до визначення ефективності соціально-економічного механізму до останнього часу не існувало, це дозволяло оцінювати дієвість складових механізму через призму суб’єктивного розуміння доцільності діяльності як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному. Розглянуто комплексний метод оцінювання ефективності соціально-економічного механізму регулювання міграції населення України, який ґрунтується на тому, що економічний ефект міграції обумовлений придбанням регіоном людського капіталу, головним змістом якого є обґрунтування та визнання людини як об’єкта вкладення інвестицій, як об'єкта економічної діяльності. Метод оцінювання ефективності дозволяє провести оцінювання соціальних і економічних змін системно, тобто врахувати різні фактори і розрахувати ефективність, вирішуючи кілька пріоритетних завдань одночасно.

Біографії авторів

Тетяна Василівна Калінеску, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри оподаткування і соціальної економіки

Дар’я Олексіївна Ніконова, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Аспірант кафедри оподаткування і соціальної економіки

Посилання

Олуйко В. М. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів / В. М. Олуйко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 331–332.

Степаненко С. В. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу регіону та управління ним [Електронний ресурс] /

С. В. Степаненко // Державне будівництво. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_19.

Ковтун О. І. Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей / О. І. Ковтун // Mechanism of Economic Regulation. – 2012. – № 4. – С. 147–158.

Андреева Е. И. Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ / Е. И. Андреева, И. Д. Горшкова, А. С. Ковалевская. – М. : Проспект, 2014. – 72 с.

Мармора Л. Миграция в контексте социально-экономической политики / Л. Мармора // Миграция и миграционная политика : материалы семинара, Москва, 13–17 июля 2012 г. – М. : МОМ, 2012. –

С. 37–41.

Мойсей В. І. Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні / В. І. Мойсей // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 88–90.

Дергач А. В. Теоретичні підстави прийняття ефективних рішень в управлінні міграційними процесами / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 126–129.

Березинський Л. В. Критерії оцінювання політичної ефективності державної влади / Л. В. Березинський // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2012. – Вип. 3. – С. 292–299.

Проскура К. П. Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К. П. Проскура. – К. : ПВНЗ «Європейський університет», 2014. – 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ