СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Світлана Миколаївна Задорожна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

рівень життя, якість життя, бідність, критерії бідності, злиденність, соціальне відчуження, стратегії

Анотація

Досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінювання та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців.

Біографія автора

Світлана Миколаївна Задорожна, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и развивающейся экономикой [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Бен Слей, Елена Данилова Кросс, Ясмина Папа и др. ; Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ: Бюро ПРООН по поддержке политики и программ, 2014. – 60 с. – Режим доступа : http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Poverty%20Inequality%20and%20 Vulnerability%20(Russian).pdf.

Доклад о мировом развитии 2000/2001 года: Борьба с бедностью. Обзор [Электронный ресурс]. – Вашингтон : Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2001.pdf.

Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека [Электронный ресурс] // ПРООН – Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf.

Доклад о человеческом развитии 2015 год: Труд во имя человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf.

Лібанова Е. М. Доходи населення і соціальна політика /

Е. М. Лібанова // Перехідна економіка. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 1057. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057_2011.

Про схвалення Стратегії подолання бідності [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd.

Райнерт E. C. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними / Е. С. Райнерт. – К. : Темпора, 2016. – 444 с.

Сидорчук І. Б. Критерії бідності і показники її визначення /

І. Б. Сидорчук // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серiя: Географія. – 2009. – Т. 22 (61), № 2. – С. 260–271.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ