ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PR У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

  • Олег Миколайович Шевченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

ринок PR, прес-служби, агентства, консультанти, публічне управління, реформи, державне управління, маркетинг, чорний PR, політика, громадськість

Анотація

Досліджено місце паблік рилейшнз (PR) у сучасних умовах існування та розвитку публічної влади. Проаналізовано тенденції розвитку PR-діяльності та використання технологій зв’язків з громадськістю у сучасних умовах.

Біографія автора

Олег Миколайович Шевченко, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Бакуменко В. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Електронний ресурс] / В. Бакуменко, С. Попов. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/4.pdf.

Березенко В. В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний аспект / В. В. Березенко // Держава та регіони. – Запоріжжя : ГУЗІДМУ, 2012. – С. 16–31.

Зв’язки з громадськістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8vCQu8jNAhUkMJoKHV-FCDIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2F www.center.gov.ua.

Кальна-Дубінюк Т. П. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Т. П. Кальна-Дубінюк, Р. І. Буряк. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 204 с.

Кучабський О. Г. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. Г. Кучабський,

О. А. Бажинова // Публічне управління: теорія та практика. – 2012. – № 4 (12). – С. 196–201. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/4/06.pdf.

Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління [Електронний ресурс] / М. Лашкіна. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/02.pdf.

Мадрига Т. Б. Особливості використання виборчих технологій у виборах до Верховної Ради України 2002 року / Т. Б. Мадрига // Гілея : науковий вісник. – 2010. – Вип. 30. – С. 467–473.

Подорван А. Ф. Принцип зворотного зв’язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю [Електронний ресурс] /

А. Ф. Подорван // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2 (2). – С. 291–297. – Режим доступу : http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=68.

Про затвердження плану заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 213-р від 04.03.2015 р. – Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

Терещенко Д. А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. / Д. А. Терещенко. – Х., 2009. – Режим доступу :

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1l7-91cjNAhWhF5oKHTEfDhYQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua.

Україна пасе задніх за рівнем довіри до органів державної влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2013/02/11/6983262/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ