УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валерія Олександрівна Сікал Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Алла Вячеславівна Холодницька Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

продуктивність праці, управління продуктивністю праці, резерви продуктивності, програми управління продуктивністю праці

Анотація

Досліджено продуктивність праці та способи управління нею в умовах нестабільної економіки, напрямки дії основних факторів впливу на продуктивність праці та виявлено проблеми в управлінні ними. Розроблено шляхи підвищення продуктивності праці. Визначено етапи реалізації програм управління продуктивністю праці через використання внутрішніх резервів на підприємстві. Вивчено вплив кризових явищ на продуктивність праці та запропоновано заходи щодо її зростання або збереження досягнутого рівня за таких умов.

Біографії авторів

Валерія Олександрівна Сікал, Чернігівський національний технологічний університет

Студентка магістратури

Алла Вячеславівна Холодницька, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Васильєва С. І. Заходи щодо зростання продуктивності праці на підприємствах [Електронний ресурс] / С. І. Васильєва,

О. О. Шеліховська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/5_138920.doc.htm.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник /

О. О. Грішнова, А. М. Герасименко, О. А. Колот та ін. ; за наук. ред.

А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711с.

Економіка праці й соціально-трудові відносини / О. В. Шкільов,

С. С. Барабан, В. А. Ярославський та ін. ; за ред. О. В. Шкільова. – К., 2010. – 472 с.

Семикіна М. В. Продуктивність праці : методологія вимірювання, передумови зростання [Електронний ресурс] / М. В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – C. 457–463. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/70.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ