SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Жанна Володимирівна Дерій Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Наталія Володимирівна Завгородня Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

харчова промисловість, інновації, інноваційний розвиток, виробництво, SWOT-аналіз, конкуре-нтоспроможність, сталий розвиток

Анотація

Завдяки сформованому SWOT-аналізу визначено сутність стратегічних орієнтирів розвитку інноваційної діяльності харчової промисловості України, розглянуто переваги та недоліки складових ресурсного потенціалу харчової промисловості, визначено сильні і слабкі сторони, можливості та загрози інноваційного розвитку харчової промисловості України в умовах формування сталого розвитку економіки держави.

Біографії авторів

Жанна Володимирівна Дерій, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Наталія Володимирівна Завгородня, Чернігівський національний технологічний університет

Аспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Дейнеко Л. В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні / Л. В. Дейнеко, А. В. Цимбалюк ; за ред. П. П. Борщевського. – К., 1998. – 284 c.

Дейнеко Л. В. Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. В. Дейнеко,

Е. І. Шелудько // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 21 (1). – С. 82–89. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_21(1)__14.

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р., м. Київ / ред.: Т. Л. Мостенська, А. О. Заїнчковський,

О. І. Драган. – К., 2013. – 223 c.

Іртищева І. О. Стратегічні перспективи конкурентоспроможності харчової промисловості України в умовах глобалізації : [монографія] /

І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. – 176 с.

Крисанов Д. Ф. Якість і безпечність харчової продукції [Електронний ресурс] / Д. Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 103–119. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_3_11.

Дейнеко Л. В. Формування ефективної політики безпеки харчових продуктів в умовах інтеграції України в світову агропродовольчу систему / Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В. М., Андрєєва Н. М., Алимов М. М. та ін.] ; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – Т. 2. – С. 163–170.

Шадура-Никипорець Н. Т. Евентуальні засади розвитку регіональних харчопродовольчих комплексів в умовах поглиблення інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 /

Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2011. – 20 c.

Виробнича інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку / Л. Г. Чернюк, Л. С. Антоньєва, І. М. Щедрова та ін. – К. : РВПС, 2000. – 101 c.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА